Izvještaj o izboru u zvanje Štampa
srijeda, 21 avgust 2013 09:07

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Medjunarodna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu (pdf)