Odbrana magistarske teze Štampa
petak, 21 februar 2014 14:32

Gospođica Jelena Mićić, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom  „KONKURENTNOST PRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE“ u srijedu, 05.03.2014. godine u 11,00 časova, u sali M04 Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale