Odbrana magistarske teze Štampa
ponedeljak, 23 jun 2014 14:58

Gospođica Maja Tomić, diplomirani ekonomista iz Zvornika, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom  „FISKALNA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE U USLOVIMA VISOKIH BUDŽETSKIH DEFICITA“ u utorak 01.07.2014. godine u 14,30 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale