Odbrana završnog (master) rada Štampa
četvrtak, 10 decembar 2015 14:48

Gospođica Olja Kovačević, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  ''OCJENA I PROBLEMI TRANZICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI I REGONU“ u petak, 25.12.2015. godine u 10,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale