Odbrana završnog (master) rada Štampa
četvrtak, 02 februar 2017 15:00

Gospođica Aleksandra Jojić, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „SLABOSTI EKONOMSKOG MODELA BIH I PROBLEMI RAZVOJA REALNOG SEKTORA“ u petak, 17.02.2017. godine u 12,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale