Odbrana završnog (master) rada Štampa
četvrtak, 02 februar 2017 11:50

Gospođica Stojka Šarović, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će  braniti završni (master) rad pod naslovom „PROCJENA RIZIKA I MATERIJALNOSTI U REVIZIJI  PRAVILNOSTI JAVNOG SEKTORA“  u četvrtak, 23.02.2017. godine u 12,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u  Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale