Odbrana završnog (master) rada Štampa
srijeda, 24 maj 2017 09:53

Gospođica Milica Bojat, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „KOMPARATIVNA ANALIZA POSLOVANјA INVESTICIONIH FONDOVA U BOSNI I HERCEGOVNI, SRBIJI, HRVATSKOJ I CRNOJ GORI OD POČETKA PRIVATIZACIJE DO DANAS“ u četvrtak, 8. 6. 2017. godine u 11,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale