Odbrana završnog (master) rada Štampa
četvrtak, 15 jun 2017 00:00

Gospođica Jelena Aleksić, diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „UTICAJ LOKACIJE NA KVALITET EKONOMIJE PREDUZEĆA“  u srijedupetak, 30. 6. 2017. godine u 11,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale