Odbrana završnog (master) rada Štampa
petak, 22 decembar 2017 11:34

Gospođica Sanja Mandić, diplomirani ekonomista iz Istočnog Sarajeva, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „POSLOVANJE SAVREMENIH KORPORACIJA U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE – PRIMJENA MENADŽMENT INSTRUMENATA I SISTEMA“ u četvrtak, 18. 1. 2017. godine u 10,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale