Odbrana završnog (master) rada Štampa
ponedeljak, 12 februar 2018 13:38

Gospođica Aleksandra Gluhović diplomirani ekonomista iz Pala, javno će braniti završni (master) rad pod naslovom  „SUBVENCIONIRANJE POLJOPRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU JAČANJA KONKURENTNOSTI“ u utorak, 27.2.2018. godine u 11,00 časova, u sali Naučno-nastavnog Vijeća (broj 210) Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale