Odbrana magistarske teze Štampa
srijeda, 26 januar 2011 12:35

Gospođica Radmila Pustahija, diplomirani ekonomista iz Sarajeva, javno će braniti magistarsku tezu pod naslovom „MOGUĆI PRAVCI DALJE REFORME PENZIJSKOG OSIGURANJA U BOSNI I HERCEGOVINI“ u petak, 04.02.2011. godine u 13,30 časova, u sali 60/IV  Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu - Pale.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.