Odbrana završnog (diplomskog) rada Štampa
srijeda, 17 jul 2019 12:47

Student Stefan Šalvarica, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,DEVIZNI KURS KAO DETERMINANTA EKSTERNE KONKURENTNOSTI" u četvrtak, 18. 7. 2019. godine u 11,00 časova, u sali broj 210 Ekonomskog fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale