Odbrana završnog (diplomskog) rada Štampa
srijeda, 06 novembar 2019 16:06

Student Njegoš Gluhović, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,PREDUZETNIČKA AKTIVNOST I ZNAČAJ MALIH PREDUZEĆA U TURISTIČKOJ PRIVREDI" u srijedu, 7. 11. 2019. godine u 14,00 časova, u Sali broj 210 Ekonomskog fakulteta Pale.

Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Studentska služba