Odbrana završnih (diplomskih) radova Štampa
srijeda, 19 februar 2020 13:57

Studentkinja Anđela Radovanović, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,KLJUČNI ELEMENTI PLANIRANJA DOGAĐAJA” u četvrtak, 27. 2. 2020. godine u 10,00 časova, u sali za Vijeće (br 210) Ekonomskog fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

*   *   *

Studentkinja Jovana Derikonja, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,STRATEGIJA CIJENA I BRENDIRANJE” u četvrtak, 27. 2. 2020. godine u 10,30 časova, u sali za Vijeće (br 210) Ekonomskog fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

*   *   *

Studentkinja Bojana Savčić, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,KUDA IDE SAVREMENA TEORIJA O LIDERSTVU” u četvrtak, 27. 2. 2020. godine u 11,00 časova, u sali za Vijeće (br 210) Ekonomskog fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

*   *   *

Studentkinja Dragana Remović, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,ODLUČIVANJE I MENADŽMENT ODLUKE” u četvrtak, 27. 2. 2020. godine u 11,30 časova, u sali za Vijeće (br 210) Ekonomskog  fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale