Odbrana završnih (diplomskih) radova Štampa
srijeda, 24 jun 2020 16:11

Studentkinja Milica Savić, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,ORGANIZACIONO OKRUŽENJE I KULTURA" u četvrtak, 2. 7. 2020. godine u 11,00 časova, u sali za Vijeće (br 210) Ekonomskog fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

*    *    *

Student Marko Jokić, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,POTENCIJALI I OGRANIČENJA U RAZVOJU BANJSKOG TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE" u petak, 3. 7. 2020. godine u 12,00 časova, u sali za Vijeće (br 210) Ekonomskog fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

*    *    *

Studentkinja Miljana Petrović, javno će braniti završni (diplomski) rad pod naslovom ,,CILJEVI I INSTRUMENTI PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI U REPUBLICI SRPSKOJ" u petak, 3. 7. 2020. godine u 13,30 časova, u sali za Vijeće (br 210) Ekonomskog fakulteta Pale. Rad se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova u Biblioteci fakulteta.

Ekonomski fakultet Pale