Nadoknada neradnih dana Štampa
četvrtak, 23 maj 2013 08:13

Administrativne službe fakulteta će na ime nadoknade dana koji nisu rađeni u periodu 01.05.-12.05.2013. godine raditi subote 25.05.2013., 08.06.2013. i 22.06.2013. godine.

DEKAN
Doc.dr Ljubiša Vladušić