Novi objekat Ekonomskog fakulteta Štampa
srijeda, 29 jul 2009 11:52

Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu obavještava o izgradnji novog objekta Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu / Palama

Obavještenje o nabavci - Aneks 1 (pdf)