Prezenatcije sa predavanja održanog na temu ''Aktuelnosti na tržištu kapitala RS'' Štampa
petak, 21 mart 2014 10:32

Predavanje na Ekonomskom fakultetu održao direktor Banjalučke berze Milan Božić na temu „Aktuelnosti na tržištu kapitala RS“.

Sadržaj predavanja odnosio se na: stanje na tržištu akcija, obveznice (novi indeks ORS, predstavljanje krive prinosa za obveznice RS, najavljene izmjene u vezi sa privatizacionim investicionim fondovima, tržište novca, sistem za multilateralne kompenzacije i cesije.

U prilogu prezentacije sa predavanja:

Prezentacija 1 (pdf)

Prezentacija 2 (ppsx)


Ekonomski fakultet Pale