Obavještenje o broju novog žiro-računa Štampa
četvrtak, 02 oktobar 2014 07:35

Obavještenje o broju novog žiro-računa na koji se vrše uplate:

  • Novi žiro račun otvoren kod Nove banke 555-09000055459-48

Napomena: Ostali kodovi, vrsta prihoda, broj opštine, budžetska organizacija, poziv na broj nisu se mjenjali i mogu se i dalje koristiti zavisno od naknade koju plaćate.


Studentska služba