Održano predavanje predstavnika JICA Štampa
utorak, 02 decembar 2014 08:47

U amfiteatru Ekonomskog fakulteta Pale predavanje je održao gospodin Mijoši Hiroki predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Hiroki je prestavio razvojne projekte JICA, a istovremeno je podsjetio da u posljednje vrijeme JICA u BiH pomjera svoje prioritete ka promociji održivog ekonomskog razvoja uz istovremenu zaštitu prirodne čovjekove okoline.

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) je institucija Vlade Japana koja putem Vladine razvojne pomoći (ODA) pruža pomoć državama u razvoju. JICA ovo realizuje sa 90 ureda u više od 140 država širom svijeta. Osnovni cilj je da se kroz prenos znanja i tehnologija pomaže društveno-ekonomski razvoj država u razvoju, što između ostalog obuhvata aktivnosti kao što su: prihvatanje polaznika JICA kurseva, slanje stručnjaka, snabdijevanje opremom, provođenje projekata tehničke saradnje i implementacija razvojnih studija.

Ekonomski fakultet Pale