Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita Štampa
subota, 27 avgust 2016 09:48

KVALIFIKACIONI ISPIT 29.08.2016. u 09:00

studijski program EKONOMIJA

 1. Bojović (Velizar) Milica
 2. Bratić (Radenko) Đurđina
 3. Gluhović (Predrag) Đorđe
 4. Glušac (Miloš) Nikolina
 5. Lalović (Dobrosav) Nina
 6. Močević (Zlatan) Isidora
 7. Nikolić (Slobodan) Marijana
 8. Simić (Simo) Stefan

Zaključno sa rednim brojem 8 (osam).

 

studijski program TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 1. Vuković (Miodrag) Vuk
 2. Kuntoš (Nenad) Mira
 3. Marinković (Momčilo) Srđana

Zaključno sa rednim brojem 3 (tri).

 

NAPOMENA: Kandidati polažu prijemni ispit u AMFITEATRU 2 (suteren).

 

Studentska služba