Naučno nastavno Vijeće - Informacija Štampa
petak, 12 mart 2010 09:36

Naučno nastavno Vijeće - Informacija


Na 92. sjednici Naučno nastavnog Vijeća održanoj u utorak 09.03.2010. godine razriješen je dosadašnji Dekan prof.dr Novo Plakalović, na lični zahtjev i zbog bolesti. Za vršioca dužnosti (VD) Dekana izabran je prof. dr Stiepo Andrijić, redovni profesor.


Naučno - nastavno Vijeće Ekonomskog Fakulteta