Novi objekat Ekonomskog fakulteta Štampa
utorak, 16 mart 2010 08:45


Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu obavještava o izgradnji novog objekta Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu / Palama

Obavještenje o nabavci - Aneks 1 (pdf)

 

Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu