Potpisan Sporazum sa Regulatornom agencijom za komunikacije Štampa
srijeda, 21 decembar 2016 23:01

U Sarajevu danas je potpisan Sporazum o saradnji između Regulatorne agencije za komunikacije i Ekonomskog fakulteta.  U ime RAK-a sporazum je potpisao Predrag Kovač, direktor, a u ime Ekonomskog fakulteta Pale prof. dr Ljubiša Vladušić, dekan fakulteta.

Sporazumne strane saglasane su da postoji potreba uspostavljanja saradnje i na toj osnovi, realizacije niza aktivnosti u oblasti naučno istraživačke, stručne i obrazovne djelatnosti.

Potpisani su i sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji s 27 fakulteta iz BiH (elektrotehničkim, ekonomskim, pravnim i fakultetima političkih nauka) u oblasti aučnoistraživačke, stručne i obrazovne djelatnosti. Saradnja s fakultetima biće zasnovana na obostranom interesu Agencije i fakulteta angažovanjem raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.

Ekonomski fakultet Pale