Prof. dr Julijana Senar sa Univerziteta Alba Iulia iz Rumunije posjetila fakultet Štampa
srijeda, 14 jun 2017 13:43

U okviru programa Erasmus+, prof. dr Julijana Senar (Iuliana Cenar) sa Univerziteta Alba Iulia iz Rumunije boravila je na Ekonomskom fakultetu Pale u periodu 01.06-09.06.2017. godine. Kao profesor Odsjeka za računovodstvo, nakon predstavljanja bitnijih karakteristika zemlje i fakulteta sa kojeg dolazi, održala je predavanje na temu Računovodstvene politike i tretmani specifični za javni penzioni sistem.


Nakon održanog predavanja, razmijenjena su iskustva sa nastavnicima i saradnicima Fakulteta i uočene mogućnosti za međusobnu saradnju u budućnosti.

Ekonomski fakultet Pale