Drugi upisni rok 2010/11 - Rang lista Štampa
četvrtak, 09 septembar 2010 11:50

Organizaciona jedinica - Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo
Studijski program - EKONOMIJA

Rang lista za upis u prvu godinu studija prvog ciklusa školske 2010/2011 godine (drugi upisni rok održan 06.09.2010.godine)

rb

Prezime, ime (ime roditelja)

Bodovi iz
srednje škole
Kvalifikacioni
(test opšte

kulture)
Ukupno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Savić Dragana (Dragoljub)
Draganić Vlado (Jovan)
Todorović Milanko (Borko)
Vitković Mirjana (Ratko)
Ivanović Milica (Momir)
Gogić Branislav (Sretko)
Milošević Miloš (Radomir)
Gunjak Nemanja (Mlađo)
Ždrale Danijela (Tiosav)
Tomić Dajana (Tomislav)
Bašević Marija (Danko)
Dubovina Radana (Radovan)
Obačkić Tatjana (Milan)
Govedarica Jelena (Milorad)
Marinković Lazar (Milenko)
Kondić Mladen (Milorad)
Škrkar Nikola (Radomir)
Skoko Ana (Predrag)
Gajić Suzana (Momir)
Kovačević Dušan (Radenko)
Đorojević Jovana (Zdravko)
Vukadin Milan (Slaviša)
Elez Đorđe (Simo)
Milićević Radojka (Veselin)
Lalović Vojislav (Milan)
Vitić Aleksandra (Božidar)
Cvetković Radomir (Goran)
Kuzmanović Dragan (Milojko)
Knežević Marina (Ozren)
Drobnjaković Vladan (Ljubiša)
Stupar Đorđe (Veljko)
Kovačević Nemanja (Zoran)
Bašević Milan (Goran)
Milošević Jelena (Radomir)
Knežević Vladan (Budimir)
Srndović Nikola (Zorica)
Božić Aleksandar (Mirko)
47.22
38.52
36.38
37.78
39.20
34.57
37.41
42.13
29.15
31.11
35.93
32.77
40.64
36.11
35.32
26.85
28.70
37.87
35.74
28.52
32.59
34.47
25.93
37.02
30.44
31.28
33.19
26.60
30.43
25.00
25.74
23.70
27.45
30.74
24.44
24.00
27.20
30.00
37.00
38.00
36.00
32.00
36.00
33.00
28.00
40.00
38.00
32.00
34.00
26.00
30.00
30.00
38.00
34.00
24.00
26.00
33.00
28.00
26.00
34.00
22.00
28.00
26.00
24.00
30.00
26.00
30.00
29.00
30.00
26.00
22.00
28.00
28.00
18.00
77.22
75.52
74.38
73.78
71.20
70.57
70.41
70.13
69.15
69.11
67.93
66.77
66.64
66.11
65.32
64.85
62.70
61.87
61.74
61.52
60.59
60.47
59.93
59.02
58.44
57.28
57.19
56.60
56.43
55.00
54.74
53.70
53.45
52.74
52.44
52.00
45.20

 

  • Kandidati od rednog broja 1(jedan) do 37 (tridesetsedam) su ostvarili pravo na upis – SAMОFINANSIRAЈUĆI;
  • Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 48 sati od dana objavljivanja rezultata na oglasnoj tabli organizacione jedinice;
  • Оdluku o prigovoru donijeće Centralna komisija u roku od 48 sati od podnošenja prigovora.

 

vd Dekana
Prof.dr Stiepo Andrijić

 

Napomena: Orginalni dokument možete pogledati na oglasnoj tabli i u studentskoj službi Ekonomskog fakulteta