Objavljen novi broj naučnog časopisa ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu'' Štampa
utorak, 02 april 2019 12:11

Obavještavamo Vas da je publikovan novi broj naučnog časopisa '' Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu'' - Broj 17. Kompletan časopis možete pogledati na stranici posvećenoj časopisu http://zrefis.ekofis.ues.rs.ba

Uredništvo časopisa