Studenti na obuci i praksi u Beogradu Štampa
ponedeljak, 07 mart 2011 10:39

Predstavništvo RS u Srbiji i Agrobanka Beograd predsavilo u Beogrdu zajednički projekat edukacije studenta iz Republike Srpske u Srbiji. Sedam studenata Ekonomskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva - Pala, koji nastavu pohađaju u Bijeljini, imaće obuku u školskom centru Agrobanke u Beogradu od 02. do 06. marta ove godine. Posle obuke, imaće petnaestodnevnu stručnu praksu u ekspoziturama Agrobanke, saopšteno je iz predstavništva RS u Srbiji. Predstavništvo obezbjediće smještaj i hranu za studente za vrijeme boravka u Beogradu.

Cilj projekta je obezbeđivanje stručne prakse za studente završnih godina fakulteta i studente na postdiplomskim studijama. Upoznavanje sa konkretnim radnim zadacima u okviru svog zanimanja i sticanje iskustva u toku obavljanja stručne prakse, predstavljalo bi prednost prilikom pronalaženja zaposlenja. Projekat podrazumeva stvaranje uslova za uspostavljanje recipročne prakse, tj. da studenti iz Republike Srpske obavljaju praksu u Srbiji i obrnuto.