Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Postdiplomski studij Opšte informacije
Opšte informacije Štampa El. pošta
petak, 13 novembar 2009 16:50

Odgovorni nastavnici:

PDS Odgovorni nastavnici u akademskoj 2013 (pdf)

 

Nastavni planovi do akademske 2009/10 godine:

PDS Nastavni plan (pdf)

 

Pravilnik o postdiplomskim studijama za sticanje stručnog stepena specijaliste, naučnog stepena magistra nauka i doktora nauka (pdf)

UPUTSTVO (PDF)

 

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

(Izmjene Službeni glasnik 90/16 27.10.2016)

Član 148.

(1)  Studenti upisani na diplomski i postdiplomski studij, prema odredbama Zakona o univerzitetu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 12/93, 14/94, 99/04 i 92/05), mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najduže do kraja akademske 2017/2018. godine, osim studenata upisanih na diplomske studije u trajanju od pet ili šest godina koji mogu završiti ove studije najduže do kraja akademske 2019/2020. godine.

(2)   Ako je visokoškolskoj ustanovi, na koju su upisana lica iz stava 1. ovog člana, u međuvremenu oduzeta dozvola za rad, ista je dužna zatečenim studentima obezbijediti završetak školovanja na drugoj licenciranoj visokoškolskoj ustanovi koja izvodi isti ili srodan studijski program.

(3)  Stupanjem na snagu ovog zakona studenti koji ne dovrše diplomski i postdiplomski studij u roku predviđenom u stavu 1. ovog člana mogu studije nastaviti u skladu sa ovim zakonom.

Član 149.

(1)  Lica koja su stekla ili će steći akademski naziv magistra nauka, odnosno lica koja su ispunjavala uslove za pokretanje postupka za sticanje naučnog zvanja doktora nauka, prema Zakonu o univerzitetu, mogu steći naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije u skladu sa navedenim zakonom.

(2)  Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo da započnu postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka do početka akademske 2017/2018. godine, na univerzitetima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o univerzitetu na onim studijskim programima na kojima je izvedena najmanje jedna generacija studenata postdiplomskog studija, s tim da se naučni stepen doktora nauka može steći zaključno sa 30. septembrom 2020. godine.

 

 


Zahtjev za Uvjerenje (doc)

 


Novi računi i kodovi za uplatu:

  • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
  • Žiro račun: 555-09000055459-48
  • Budžetska organizacija - 1251004
  • Šifra prihoda: 722533 (za magistarski studij)
  • Šifra prihoda: 722535 (za doktorski studij)
  • Opština – 089

 

 

Od akademske 2009/10 godine nama upisa na magistarski studij ''po starom'' (4+2). U toku je procedura licenciranja drugog ciklusa studija po novom Zakonu o visokom obrazovanju.

 

Služba za postdiplomski studij


Poslednje ažurirano utorak, 15 januar 2019 10:33
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 69 gostiju na mreži