Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна Асоцијације Библиотека
Библиотека Штампа Eл. пошта

Библиотека Економског факултета обавља библиотечко-и научно-истаживачког рада. Услуге библиотеке могу користити њени стални чланови - професори, сарадници и студенти Факултета Као и у осталим високошколским установама, ријеч је о специјализованој библиотеци затвореног типа, која се у протекле двије деценије развијала и расла, односно сваке године све више повећавала број библиотечких јединица, у складу са потребама корисника. Повећању фонда доприноси стална набавка нове литературе по избору наставника, сарадника и студената факултета. Прије 20 година кренуло се скоро од нуле. Данас можемо говорити о респектабилној библиотеци, чији књижни фонд обухвата око 10000 библиотечких јединица. Осим тога, библиотека располаже простором и опремом који испуњавају минималне услове прописане домаћим и међународним библиотечким стандардима. Књижни фонд Библиотеке Економског факултета садржи научне монографије, основне и рефералне публикације, приручнике, домаће и стране периодичнепубликације, магистарске радове, докторске дисертације, као и дипломске радове. У овој Библиотеци студенти могу наћи комплетан уџбенички материјал за спремање испита на основним студијама. Литература којом располаже Библиотека у складу је са савременим економским кретањима у свијету, чему су, у значајној мјери, допринијеле бројне донације међународних организација као што су:

 • ЈУЕСЕИД (УСАИД)
 • Британски савјет
 • Европски центар за мир и развој
 • Свјетска банка
 • Амбасада Велике Британије
 • Гете институт БиХ
 • Агенција за јавне набавке
 • Центар за безбједносне студије БиХ
 • ЕУ инфо центар

У Библиотеци се налазе најновија издања сљедећи часописа:

 • е-Магазин
 • Еумаркет
 • Интернет огледало
 • Профит магазин
 • Економист магазин
 • Економетар
 • Бизнис и финансије
 • магазин “Бизнис“
 • “Предузеће“ - магазин за предузетнике
 • Банкар
 • Финрар

Стално повећање фонда домаће и иностране научне литературе и њихово попуњавање најквалитетнијим и најновијим публикацијама из области друштвено- економских наука омогућено је кроз систематско прибављање докумената о достигнућима науке из дисциплина које Факултет његује, као и повећањем броја уџбеничке литературе, једног од основних фактора ефикаснијег и успјешнијег студирања. Библиотека факултета ставља студентима на располагање и велики број приручника и рјечника за учење страних језика (енглески, руски, француски, њемачки).

Рјечници, енциклопедије и часописи су публикације које се не износе из Библиотеке, већ се могу користити у њеним просторијама. Библиотека има добру сарадњу са Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске, као и са Матичном библиотеком Источно Сарајево. Та сарадња подразумијева размјену монографских публикација, као и доставу обавезног примјерка нових издања. Током двије деценије постојања, Библиотека Економског факултета успјела је да унаприједи услове рада и да се приближи концепту модерне библиотеке, настављајући са реализацијом дугорочне стратегије развоја са основним циљем осигуравања доступности свих врста информација (научних, образовних, стручних, културних и др.) у било којем облику (књиге, часописи, новине, електронски медији) нашим корисницима. Све публикације у фонду Библиотеке електронски су обрађене. Приступ полицама је слободан и књиге су сложене по универзалној децималној класификацији (УДК). На пословима библиотекара у Библиотеци је запослена госпођа Петра Кокотовић


Допринесите и Ви нашем даљем развоју којим ћемо омогућити још боље услове будућим генерацијама !