Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 53
2 Obavještenje o prijavi ispita 267
3 Obavještenje o ovjeri semestra 271
4 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 125
5 Pravo u turizmu - Obavještenje 152
6 Ispitni rokovi januar - april 2021. godine 290
7 Engleski jezik 2 - Obavještenje 236
8 Osnove ekonomije - Obavještenje 176
9 Osnove ekonomije - Obavještenje 148
10 Engleski jezik 2 - Obavještenje 141
11 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 104
12 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 107
13 Obavještenje o prijavi ispita 199
14 Spisak studenta koji ispunjavaju uslove da se finansiraju iz budžeta 239
15 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 219
16 Engleski jezik 2,3 - Predavanja 210
17 Engleski jezik 1 - Obavještenje 183
18 Prof. dr Tihomir Spremo - Obavještenje 256
19 Obavještenje o predaji molbi za prelazak na studije koje se finansiraju iz budžeta 191
20 Obavještenje o izmjeni rasporeda zbog promocije diploma 258
21 Obavještenje o upisu kolizije 188
22 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 232
23 Enleski jezik 1 - Obavještenje 190
24 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 158
25 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 214
26 Prof. dr Dragan Vojinović - Ispiti 147
27 Obavještenje o prijavi ispita 224
28 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 30.10.2020. godine 238
29 Apsolventski ispitni rok novembar i decembar 2020 - Termini ispita 309
30 Doc. dr Predrag Mlinarević - Predavanja 176
31 Prof. dr Tihomir Spremo - Predavanja 187
32 Osnove ekonomije - Obavještenje 171
33 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 144
34 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 116
35 Raspored nastave - Zimski semestar 252
36 Obavještenje o nastavi radnim subotama za drugu, treću i četvrtu godinu 182
37 Menadžment manifestacija - Predavanja 115
38 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 163
39 Finasijsko poslovanje - Predavanja 192
40 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 195
41 Odluka o odobravanju polaganja ispita 265
42 Obavještenje o pristupanju platformi za e-učenje 471
43 Teme za završne (diplomske) radove 218
44 Prof. dr Stanko Stanić - Obavještenje 154
45 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 181
46 Finansijsko poslovanje - Ispit 210
47 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 196
48 Obavještenje za upis i obnovu godine 486
49 Turističke destinacije - Ispit 236
50 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 179
51 Ekonomija kulture - Ispit 174
52 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 187
53 Obavještenje o prijavi ispita 267
54 Prof. dr NIkola Gluhović - Ispiti 225
55 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 207
56 Doc.dr Zorica Golić - Ispit 224
57 Upis i obnova apsolventskog staža 351
58 Obavještenje o prijavi ispita 334
59 Finansijsko poslovanje - Ispit 330
60 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 236
61 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 268
62 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 324
63 Ekonomija kulture - Ispiti 299
64 Obavještenje o prijavi ispita 357
65 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispiti 307
66 Promocija u turizmu - Ispiti 279
67 Doc. dr Zorica Golić 302
68 Gastronomija i restoraterstvo - Ispiti 300
69 Osnove matematike za ekonomiste - Ispiti 312
70 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 318
71 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 337
72 Osnove ekonomije - Ispit 294
73 Obavještenje o prijavi ispita 394
74 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 362
75 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 315
76 Obavještenje o prijavi ispita 668
77 Osnove statistike i demografija - Ispit 456
78 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 480
79 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 432
80 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 418
81 Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita 688
82 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 381
83 Promocija u turizmu - Ispit 410
84 Obavještenje o prijavi ispita 478
85 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 466
86 Osnove ekonomije - Ispit 495
87 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 483
88 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 429
89 Sociologija kulture i religije - Ispit 426
90 Njemački jezik 3 - Obavještenje 457
91 Njemački poslovni jezik - Obavještenje 461
92 Obavještenje o prijavi ispita 614
93 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 509
94 Pravo u turizmu - Obavještenje 572
95 Njemački jezik 2 - Obavještenje 526
96 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 494
97 Obavještenje o poštovanju propisanih mjera 513
98 Njemački jezik 1 - Obavještenje 486
99 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 598
100 Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita 1027
101 Obavještenje studentima koji nisu dobili nastavni materijal 970
102 Finasijsko poslovanje - Ispit 1022
103 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 899
104 Obavještenje o prijavi ispita 913
105 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 913
106 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 778
107 Obavještenje o upisu semestra 901
108 Raspored nastave - Ljetni semestar 2019/20 1093
109 Prof. dr Tihomir Spremo - Obavještenje 813
110 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 739
111 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 857
112 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 859
113 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 802
114 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 736
115 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 905
116 Obavještenje o prijavi ispita 960
117 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 796
118 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 865
119 Prof. dr Marko Đogo - Ispiti 837
120 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 829
121 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 893
122 Studijska posjeta 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1018
123 Osnove ekonomije - Vježbe 903
124 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 1232
125 Obavještenje o prijavi ispita 1149
126 Ispitni rokovi januar - april 2020. godine 1316
127 Teme za završne (diplomske) radove u akademskoj 2019/20. godini 1173
128 Pravo u turizmu - Obavještenje 1044
129 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 931
130 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 951
131 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 903
132 Pravo u turizmu - Vježbe 907
133 Obavještenje o prijavi ispita 1059
134 Obavještenje o upisu kolizije 1490
135 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 1133
136 Pravo u turizmu - Obavještenje 947
137 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1225
138 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1043
139 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1164
140 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1129
141 Obavještenje o upisu kolizije 999
142 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 880
143 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 971
144 Pravo u turizmu - Obavještenje 965
145 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 1059
146 Svjetska privreda i turizam - Ispit 979
147 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 943
148 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 897
149 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 954
150 Obavještenje o prijavi ispita 1023
151 Menadžment manifestacija - Predavanja 956
152 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 932
153 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 975
154 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1085
155 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1062
156 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1091
157 Apsolventski ispitni rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 1348
158 Obavještenje o nadoknadi predavanja 1249
159 Finasijsko poslovanje - Ispit 1063
160 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 1089
161 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1071
162 Osnove ekonomije - Ispit 1150
163 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1060
164 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 1043
165 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1055
166 Turističke destinacije - Ispit 1142
167 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 1229
168 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1159
169 Obavještenje o prijavi ispita 1112
170 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1581
171 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 1117
172 Obavještenje o održavanju vježbi 1164
173 Raspored nastave - Zimski semestar 1824
174 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1243
175 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 1348
176 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 1525
177 Obavještenje o prijavi ispita 1156
178 Turistička geografija - Ispit 1245
179 Njemački jezik 2 - Ispit 1194
180 Turizam i ekologija - Ispit 1099
181 Njemački jezik 3 - Ispit 1103
182 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1215
183 Obavještenje o prijavi ispita 1202
184 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1215
185 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1251
186 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1204
187 Njemački jezik I - Ispit 1274
188 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1122
189 Obavještenje o prijavi ispita 1277
190 Turizam i ekologija - Ispit 1521
191 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1466
192 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 1355
193 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1361
194 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 1441
195 Pravo u turizmu - Obavještenje 1384
196 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1332
197 Obavještenje o prijavi ispita 1391
198 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1309
199 Turizam i ekologija - Ispit 1426
200 Njemački jezik 2 - Ispit 1435
201 Studentska anketa - Obavještenje 1315
202 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1426
203 Ekonomika turizma - Ispit 1334
204 Obavještenje o ovjeri semestra 1543
205 Obavještenje o prijavi ispita 1680
206 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1458
207 Obavještenje o izmjeni predavanja 1417
208 Ekonomija kulture - Predavanja 1430
209 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1382
210 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 1452
211 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1449
212 Ekonomika kulture - Predavanja 1466
213 Obavještenje o prijavi ispita 1555
214 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1476
215 Ekonomika kulture - Predavanja 1490
216 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 1738
217 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1511
218 Turistička geografija - Ispit 1523
219 Ekonomika turizma - Ispit 1650
220 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1635
221 Ekonomija kulture - Ispit 1605
222 Obavještenje o aprilskom roku 1615
223 Turističke destinacije - Obavještenje 1456
224 Obavještenje o prijavi ispita 1556
225 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 1681
226 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1501
227 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1601
228 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 1662
229 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1496
230 Promocija u turizmu - Ispit 1576
231 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1505
232 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1434
233 Promocija u turizmu - Ispit 1542
234 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1500
235 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 1736
236 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 1421
237 Obavještenje o prijavi ispita 1543
238 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1651
239 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 1661
240 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1558
241 Ekonomija kulture - Vježbe 1672
242 Obavještenje o održavanju nastave 1619
243 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1652
244 Ekonomija kulture - Predavanja 1535
245 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1658
246 Ekonomika turizma - Vježbe 2135
247 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1569
248 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1633
249 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1658
250 Promocija u turizmu - Ispit 1625
251 Obavještenje o prijavi ispita 1676
252 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1980
253 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 1693
254 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 1972
255 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1703
256 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 1820
257 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1828
258 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 1685
259 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1690
260 Promocija u turizmu - Ispit 1728
261 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1600
262 Obavještenje o prijavi ispita 1759
263 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1692
264 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1560
265 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1694
266 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1692
267 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1812
268 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1755
269 Promocija u turizmu - Ispit 1670
270 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 1900
271 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1831
272 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 2141
273 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 2188
274 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1737
275 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 1808
276 Pravo u turizmu - Obavještenje 1697
277 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1617
278 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1787
279 Promocija u turizmu - Ispit 1675
280 Ekonomija kulture - Ispit 1754
281 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1586
282 Promocija u turizmu - Ispit 1734
283 Njemački poslovni jezik - Ispit 1654
284 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1690
285 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1706
286 Engleski poslovni jezik - Ispit 1556
287 Promocija u turizmu - Obavještenje 1781
288 Pravo u turizmu - Obavještenje 1745
289 Obavještenje o prijavi ispita 1916
290 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1720
291 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1573
292 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1961
293 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1780
294 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1761
295 Pravo u turizmu - Obavještenje 1756
296 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1732
297 Spisak tema za završne radove 1925
298 Promocija u turizmu - Obavještenje 1591
299 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 1765
300 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1989
301 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 1612
302 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1755
303 Engleski poslovni jezik - Ispit 1905
304 Njemački poslovni jezik - Ispit 1687
305 Ekonomija kulture - Ispit 1761
306 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1731
307 Engleski jezik 3 - Predavanja 1585
308 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 1614
309 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1757
310 Obavještenje o prijavi ispita 1808
311 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1754
312 Menadžment manifestacija - Predavanja 1705
313 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1935
314 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1944
315 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1743
316 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 1877
317 Pravo u turizmu - Ispit 1687
318 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 1707
319 Pravo u turizmu - Predavanja 1753
320 Turizam i ekologija - Ispit 1652
321 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1873
322 Osnove ekonomije - Obavještenje 1736
323 Osnove statistike i demografija - Ispit 1619
324 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 1925
325 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 1686
326 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1722
327 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 1670
328 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1675
329 Turizam i ekologija - Predavanja 1561
330 Menadžment manifestacija - Predavanja 1809
331 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1639
332 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1616
333 Turizam i ekologija - Ispit 1613
334 Njemački jezik 3 - Ispit 1681
335 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1900
336 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1624
337 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1718
338 Raspored nastave - Zimski semestar 1993
339 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1865
340 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1656
341 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1627
342 Turizam i ekologija - Ispit 1788
343 Raspored nastave - Zimski semestar 2152
344 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1575
345 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1726
346 Osnove ekonomije - Obavještenje 1822
347 Obavještenje o prepisu studenata 1757
348 Ekonomija kulture - Ispit 1565
349 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 1766
350 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1942
351 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1909
352 Osnove ekonomije - Obavještenje 1686
353 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 2056
354 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1680
355 Pravo u turizmu - Obavještenje 1847
356 Obavještenje o prijavi ispita 1939
357 Pravo u turizmu - Ispit 2021
358 Njemački jezik 1 - Obavještenje 1906
359 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1964
360 Osnove matematike za ekonomiste 1805
361 Turizam i ekologija - Ispit 1886
362 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1819
363 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1707
364 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 2111
365 Obavještenje o prijavi ispita 1991
366 Pravo u turizmu - Obavještenje 2414
367 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2286
368 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2126
369 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 2203
370 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2048
371 Osnovi ekonomije - Obavještenje 2004
372 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1976
373 Finansijsko poslovanje - Ispit 1976
374 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2066
375 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2011
376 Turističke destinacije - Ispit 1924
377 Menadžment manifestacija - Ispit 1982
378 Obavještenje o prijavi ispita 2067
379 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 2229
380 Njemački jezik 3 - Obavještenje 2026
381 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2066
382 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2003
383 Pravo u turizmu - Obavještenje 2087
384 Pravo u turizmu - Ispit 2171
385 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2143
386 Osnove ekonomije - Obavještenje 2103
387 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 2222
388 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 2103
389 Engleski jezik 3 - Obavještenje 2153
390 Turistička geografija - Vježbe 2079
391 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1962
392 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2026
393 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 2015
394 Ekonomika turizma - Obavještenje 1991
395 Obavještenje o prijavi ispita 1950
396 Obavještenje o ovjeri semestra 1767
397 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2058
398 Njemački jezik 3 - Predavanja 2147
399 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1957
400 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 2014
401 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1982
402 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2101
403 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 2066
404 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 2175
405 Obavještenje o prijavi ispita 2192
406 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2272
407 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2235
408 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 2231
409 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2193
410 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 2029
411 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1761
412 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 2003
413 Turističke destinacije - Obavještenje 2111
414 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 2072
415 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 2317
416 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2247
417 Osnove ekonomije - Ispit 2201
418 Finansijsko poslovanje - Ispit 2261
419 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2249
420 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2131
421 Ekonomika turizma - Obavještenje 2302
422 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2173
423 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 2319
424 Turistička geografija - Vježbe 2253
425 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2256
426 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2240
427 Turističke destinacije - Obavještenje 2196
428 Njemački jezik 4 - Ispit 2211
429 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 2118
430 Obavještenje o prijavi ispita 2281
431 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2603
432 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 2568
433 Turističke destinacije - Vježbe 2180
434 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 2292
435 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 2242
436 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 2327
437 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2390
438 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 2341
439 Turistička geografija - Ispit 2306
440 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 2336
441 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2415
442 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2281
443 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2321
444 Obavještenje o prijavi ispita 2654
445 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2714
446 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 2354
447 Ekonomika turizma - Ispit 2538
448 Finansijsko poslovanje - Ispit 2550
449 Osnove ekonomije - Ispit 2845
450 Raspored predavanja za ljetni semestar 3097
451 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2545
452 Osnove ekonomije - Obavještenje 2599
453 Obavještenje za studente 4. godine 2829
454 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2999
455 Obavještenje o prijavi ispita 2697
456 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2542
457 Obavještenje o povratu sredstava studentima 2893
458 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2695
459 Promocija u turizmu - Ispit 2746
460 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2939
461 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2705
462 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2557
463 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2770
464 Obavještenje o prijavi ispita 2856
465 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 2703
466 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2620
467 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2681
468 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 2755
469 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2698
470 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 3119
471 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2825
472 Promocija u turizmu - Obavještenje 3019
473 Pravo u turizmu - Obavještenje 2873
474 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2863
475 Engleski jezika 2 - Predavanja 2764
476 Engleski jezik 1 - Predavanja 2998
477 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 3040
478 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2874
479 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3054
480 Osnove ekonomije - Obavještenje 3048
481 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 3113
482 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 2693
483 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2847
484 Obavještenje o prijavi ispita 2890
485 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2930
486 Osnove ekonomije - Vježbe 3618
487 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3052
488 Ekonomika turizma - Ispit 2978
489 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3116
490 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2891
491 Promocija u turizmu - Obavještenje 3327
492 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2982
493 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 2934
494 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2958
495 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 3020
496 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2937
497 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3065
498 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 2709
499 Osnove ekonomije - Vježbe 2953
500 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2907
501 Obavještenje o odgađanju nastave 3013
502 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2916
503 Engleski jezik 2 - Obavještenje 3037
504 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2954
505 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2980
506 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 3127
507 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2979
508 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3112
509 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2843
510 Obavještenje o prijavi ispita 2893
511 Njemački jezik - Obavještenje 3028
512 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2995
513 Menadžment manifestacija - Predavanja 3132
514 Osnove statistike i demografija - Ispit 2620
515 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2892
516 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3084
517 Osnove statistike i demografija - Ispit 3133
518 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3083
519 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 3074
520 Osnove ekonomije - Obavještenje 3049
521 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3035
522 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2931
523 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2937
524 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2955
525 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2971
526 Pravo u turizmu - Vježbe 3061
527 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3216
528 Obavještenje o prijavi ispita 3082
529 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 3110
530 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2961
531 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 3453
532 Marketing menadžment - Ispit 2938
533 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 3063
534 Osnove ekonomije - Obavještenje 3092
535 Ekonomika turizma - Ispit 2983
536 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2949
537 Finansijsko poslovanje - Vježbe 3015
538 Pravo u turizmu - Vježbe 3021
539 Obavještenje o stručnoj praksi 3239
540 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3064
541 Engleski jezik 1 - Predavanja 3110
542 Njemački jezik 3 - Ispit 2985
543 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2978
544 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3005
545 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3091
546 Obavještenje o prijavi ispita 3150
547 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 3153
548 Prijava za EIAT2017 konferenciju 3122
549 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2989
550 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3063
551 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 3093
552 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 3130
553 Osnove ekonomije - Vježbe 3266
554 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 3056
555 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3231
556 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 3252
557 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2974
558 Osnove ekonomije - Obavješetenje 3236
559 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 3156
560 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 3101
561 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 3360
562 Osnove ekonomije - Obavješetenje 3246
563 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 3411
564 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3202
565 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3345
566 Njemački jezik 1 - Ispit 3377
567 Pravo u turizmu - Obavješetenje 3457
568 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 3617
569 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3134
570 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3132
571 Pravo u turizmu - Ispit 3241
572 Osnove ekonomije - Obavještenje 3490
573 Obavještenje o prijavi ispita 3535
574 Njemački jezik 1 - Ispit 3584
575 Osnovi matematike za ekonomiste 3692
576 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3320
577 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3465
578 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3580
579 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 3491
580 Osnove ekonomije - Obavještenje 3504
581 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3377
582 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 3414
583 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3575
584 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3645
585 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3444
586 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3499
587 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3378
588 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3684
589 Turistička geografija - Vježbe 3375
590 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3462
591 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3110
592 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3616
593 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 3708
594 Turistička geografija - Vježbe 3600
595 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2961
596 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 3558
597 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3484
598 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3642
599 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 3552
600 Engleski jezik 3 - Predavanja 3507
601 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3544
602 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3371
603 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3743
604 Turistička geografija - Vježbe 3575
605 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3375
606 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3736
607 Obavještenje o prijavi ispita 3794
608 Osnove statistike i demografija - Ispit 3833
609 Turistička geografija - Vježbe 3420
610 Turistička geografija - Vježbe 3584
611 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3440
612 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 3790
613 Turistička geografija - Vježbe 3509
614 Engleski jezik 4 - Predavanja 3513
615 Engleski jezik 3 - Predavanja 3779
616 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 3504
617 Pravo u turizmu - Ispit 3524
618 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3500
619 Turistička geografija - Vježbe 3544
620 Turističke destinacije - Predavanja 3453
621 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3567
622 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3594
623 Sociologija kulture i religije - Ispit 3403
624 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3556
625 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3356
626 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 3444
627 Pravo u turizmu - Ispit 3569
628 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3419
629 Nejmački jezik – Termini nastave 3663
630 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3545
631 Njemački jezik - Ispit 3638
632 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3467
633 Treća godina - Predavanja i vježbe 3662
634 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 3571
635 Ekonomika turizma - Vježbe 3522
636 Obavještenje o prijavi ispita 3724
637 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 3573
638 Ekonomika turizma - Predavanja 3699
639 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3811
640 Obavještenje o prijavi ispita 3849
641 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3953
642 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3474
643 Turističke destinacije - Vježbe 3857
644 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3812
645 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3924
646 Raspored nastave - Ljetni semestar 4006
647 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3687
648 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4015
649 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3731
650 Svjetska privreda i turizam - Ispit 3760
651 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3754
652 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3965
653 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3972
654 Obavještenje o prijavi ispita 3919
655 Sociologija kulture i religije- Ispit 3988
656 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3984
657 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3791
658 Pravo u turizmu - Ispit 4126
659 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3857
660 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 3955
661 Pravo u turizmu - Obavještenje 3909
662 Pravo u turizmu - Ispit 3715
663 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3893
664 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 4034
665 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3869
666 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3728
667 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3706
668 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 3935
669 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3988
670 Menadžment manifestacija - Vježbe 3756
671 Obavještenje o prijavi ispita 4146
672 Promocija u turizmu - Vježbe 3791
673 Promocija u turizmu - Obavještenje 3971
674 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4087
675 Pravo u turizmu - Obavještenje 3946
676 Pravo u turizmu - Predavanja 4058
677 Pravo u turizmu - Obavještenje 3707
678 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3867
679 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3971
680 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3899
681 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3949
682 Pravo u turizmu - Obavještenje 4094
683 Druga godina - Predavanja 3764
684 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 4138
685 Obavještenje o prijavi ispita 3800
686 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3643
687 Pravo u turizmu - Obavještenje 3834
688 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3944
689 Parvo u turizmu - Ispit 3915
690 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 3834
691 Pravo u turizmu - Predavanja 3803
692 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3813
693 Promocija u turizmu - Obavještenje 3841
694 Druga godina - Predavanja 3912
695 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4072
696 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3967
697 Paravo u turizmu - Obavještenje 4075
698 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3979
699 Obavještenje o odgađanju nastave 3811
700 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3712
701 Menadžment manifestacija - Predavanja 3755
702 Pravo u turizmu - Obavještenje 3721
703 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3970
704 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3724
705 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 4040
706 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3890
707 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 3812
708 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 4182
709 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4039
710 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4159
711 Prijava za EIAT konferenciju 3968
712 Obavještenje o prijavi ispita 3906
713 Obavještenje - "Kolizija" 3934
714 Obavještenje o promociji diploma 3774
715 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 3805
716 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3813
717 Pravo u turizmu - Obavještenje 3959
718 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 4254
719 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4050
720 Obavještenje o upisu studenata 3931
721 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3875
722 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3851
723 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3776
724 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3542
725 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3659
726 Osnove ekonomije - Predavanje 4017
727 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3695
728 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3953
729 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3991
730 Promocija u turizmu - Predavanja 3912
731 Finansijsko poslovanje - Ispit 3949
732 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3723
733 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 3717
734 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3904
735 Obavještenje o uslovima za upis godine 3903
736 Pravo u turizmu - Predavanja 3696
737 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3884
738 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3851
739 Pravo u turizmu - Ispit 4003
740 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 4027
741 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3707
742 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3876
743 Pravo u turizmu -Ispit 4003
744 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3747
745 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3719
746 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3711
747 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 4003
748 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 4068
749 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3662
750 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3890
751 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3751
752 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3670
753 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3929
754 Parvo u turizmu - Ispit 3876
755 Ekonomika turizma - Obavještenje 3809
756 Njemački jezik - Obavještenje 4025
757 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 4052
758 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 4001
759 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3873
760 Brucoško jutro - Obavještenje 3573
761 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3896
762 Obavještenje o prijavi ispita 3801
763 Raspored nastave - Zimski semestar 4289
764 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3871
765 Osnove statistike i demografija - Ispit 3933
766 Pravo u turizmu - Obavještenje 3692
767 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 4469
768 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3983
769 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3697
770 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3678
771 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3950
772 Obavještenje o prijavi ispita 4096
773 Finansijsko poslovanje - Ispit 4078
774 Pravo u turizmu - Obavještenje 4008
775 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3852
776 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4313
777 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3862
778 Obavještenje o prijavi ispita 4093
779 Njemački jezik - Obavještenje 4018
780 Ekonomika turizma - Obavještenje 4408
781 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 4224
782 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 4146
783 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4133
784 Obavještenje o prijavi ispita 4093
785 Sociologija kulture i religije - Ispit 4106
786 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4199
787 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3823
788 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4998
789 Obavještenje o regulisanju obaveza 3957
790 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 4192
791 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 4071
792 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3816
793 Ekonomika turizma - Vježbe 4104
794 Obavještenje o predavanjima 4052
795 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3950
796 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 4501
797 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 4062
798 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 4523
799 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 4166
800 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4198
801 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4021
802 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 4532
803 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3917
804 Pravo u turizmu - Obavještenje 4202
805 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 4224
806 Turizam i ekologija - Ispit 4163
807 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4362
808 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 4287
809 Ekonomika turizma - Predavanja 3968
810 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4214
811 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4111
812 Njemački jezik 2 - Predavanja 4005
813 Engleski poslovni jezik - Predavanja 4397
814 Ekonomika turizma - Predavanja 3973
815 Ekonomika turizma - Predavanja 4169
816 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3893
817 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4363
818 Ekonomika turizma - Vježbe 4172
819 Pravo u turizmu - Obavještenje 4411
820 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 4488
821 Raspored nastave - Ljetni semestar 4863
822 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4287
823 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 4245
824 Pravo u turizmu - Obavještenje 4249
825 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3988
826 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4179
827 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 4287
828 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 4238
829 Ekonomika turizma - Ispit 3786
830 Sociologija kulture i religije - Ispit 4152
831 Privredno pravo - Obavještenje 4274
832 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4194
833 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 4285
834 Obavještenje za upis i obnovu semestra 4322
835 Turistička geografija - Ispit 4277
836 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 4411
837 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4353
838 Pravo u turizmu - Obavještenje 4383
839 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 4583
840 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4393
841 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4430
842 Obavještenje o podjeli indeksa 4204
843 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4418
844 Obavještenje o popunjavanju indeksa 4401
845 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4330
846 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4417
847 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4271
848 Obavještenje o regulisanju statusa 4263
849 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4479
850 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 4159
851 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4607
852 Obavještenje za sufinasirajuće studente 4501
853 Pravo u turizmu - Obavještenje 4299
854 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4256
855 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4300
856 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4362
857 Obavještenje za studente strane državljane 4362
858 Promocija u turizmu - Obavještenje 4393
859 Pravo u turizmu - Ispit 4367
860 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 4214
861 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4114
862 Pravo u turizmu - Vježbe 4162
863 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4195
864 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 4025
865 Pravo u turizmu - Obavještenje 4311
866 Obavještenje o stručnoj praksi 4511
867 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4248
868 Engleski jezik 1 - Predavanja 4565
869 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 4381
870 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5454
871 Sociologija kulture i religije - Ispit 4339
872 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4401
873 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 4074
874 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4156
875 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4207
876 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 4182
877 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 4324
878 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4045
879 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 4469
880 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 4332
881 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 4399
882 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 4252
883 Raspored nastave - Zimski semestar 4521
884 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4339
885 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 4428
886 Obavještenje o održavanju vježbi 4240
887 Studentska služba - Obavještenje 4597
888 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 4155
889 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4436
890 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 4404
891 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 4370
892 Brucoško jutro - Obavještenje 4503
893 Finansijsko poslovanje - Ispit 4334
894 Raspored nastave - Zimski semestar 4459
895 Obavještenje o prijavi ispita 4505
896 Finansijsko poslovanje - Ispit 4214
897 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4468
898 Obavještenje o prijavi ispita 4980
899 Finansijsko poslovanje - Ispit 4555
900 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4702
901 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 5008
902 Turizam i ekologija - Ispit 4574
903 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4606
904 Pravo u turizmu - Ispit 4679
905 Finansijsko poslovanje - Ispit 4619
906 Obavještenje o prijavi ispita 4540
907 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 4906
908 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4617
909 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 4616
910 Turističke destinacije - Ispit 4643
911 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4431
912 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4536
913 Turističke destinacije - Predavanja 5570
914 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4658
915 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4618
916 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4966
917 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4570
918 Ekonomika turizma - Predavanja 5024
919 Ekonomika turizma - Predavanja 4777
920 Finansijsko poslovanje - Ispit 4862
921 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4936
922 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4983
923 Turističke destinacije - Predavanja 4481
924 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4802
925 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 4617
926 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4843
927 Osnove statistike i demografija - Ispit 4791
928 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4716
929 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4790
930 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 5195
931 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4947
932 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4813
933 Sociologija kulture i religije - Ispit 4944
934 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4863
935 Obavještenje o prijavi ispita 4649
936 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4572
937 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4571
938 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4695
939 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4731
940 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4833
941 Njemački jezik 2 - Predavanja 4917
942 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4796
943 Pravo u turizmu - Ispit 5011
944 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 5324
945 Osnovi ekonomije - Ispit 4817
946 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 5089
947 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4920
948 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4856
949 Pravo u turizmu - Obavještenje 4853
950 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 4705
951 Obavještenje o prijavi ispita 4889
952 Osnovi statistike i demografija - Ispit 4701
953 Osnove ekonomije - Obavještenje 4706
954 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4884
955 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4952
956 Osnove ekonomije - Vježbe 4582
957 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4596
958 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4782
959 Pravo u turizmu - Obavještenje 4975
960 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5313
961 Obavještenje o prijavi ispita 4767
962 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4746
963 Osnove ekonomije - Vježbe 4748
964 Finansijsko poslovanje - Predavanja 5118
965 Pravo u turizmu - Predavanja 4940
966 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 5706
967 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5215
968 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 5057
969 Pravo u turizmu - Vježbe 4859
970 Osnove ekonomije - Predavanja 4798
971 Pravo u turizmu - Obavještenje 4866
972 Obavještenje o regulisanju statusa 4953
973 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4878
974 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 4745
975 Obavještenje o odlaganju predavanja 4730
976 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5051
977 Osnove ekonomije - Vježbe 4960
978 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4990
979 Osnove ekonomije - Predavanja 4930
980 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4801
981 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4990
982 Pravo u turizmu - Predavanje 4896
983 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 5142
984 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4938
985 Osnovi ekonomije - Vježbe 4915
986 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4937
987 Osnovi ekonomije - Predavanja 5073
988 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4867
989 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 5244
990 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5048
991 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4566
992 Obavještenje o pravilima studiranja 4994
993 Osnovi ekonomije - Vježbe 5074
994 Obavješetenje o upisu studenata 4945
995 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4947
996 Obavješetenje o terminima ispita 5004
997 Brucoško jutro - Obavještenje 4962
998 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 5042
999 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4932
1000 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 5563
1001 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 5098
1002 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5163
1003 Osnovi ekonomije - Ispit 5093
1004 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4886
1005 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5658
1006 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 5339
1007 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 5071
1008 Ekonomika turizma - Ispit 5056
1009 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4832
1010 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 5190
1011 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 5207
1012 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5907
1013 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 5619
1014 Pravo u turizmu - Predavanje 5168
1015 Engleski jezik - Predavanja 5282
1016 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 5320
1017 Marketing menadžment - Obavještenje 5435
1018 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 5626
1019 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 5396
1020 Engleski jezik 1 - Obavještenje 5217
1021 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 5926
1022 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 5309
1023 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 5314
1024 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5158
1025 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 6004
1026 Osnove ekonomije - Vježbe 5455
1027 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 5228
1028 Osnove ekonomije - Vježbe 5084
1029 Osnove ekonomije - Predavanja 5256
1030 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4922
1031 Raspored predavanja - Termini nadoknade 5166
1032 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5369
1033 Osnove ekonomije - Predavanja 5406
1034 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 5332
1035 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5264
1036 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 5525
1037 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 5349
1038 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5515
1039 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 5545
1040 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 6149
1041 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 5252
1042 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5760
1043 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5336
1044 Osnovi ekonomije - Vježbe 4949
1045 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5387
1046 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 5514
1047 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 5385
1048 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 5462
1049 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5712
1050 Brucoško jutro - Obavještenje 5385
1051 Obavještenje o početku nastave 5210
1052 Njemački jezik 1 - Ispit 5207
1053 Osnove statistike i demografija - Ispit 5203
1054 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5819
1055 Sociologija kulture i religije - Ispit 5305
1056 Turistička geografija - Ispit 5516
1057 Ekonomika turizma - Ispit 5622
1058 Engleski jezik 1 - Ispit 5279
1059 Obavještenje o ovjeri semestra 5429
1060 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5738
1061 Ekonomika turizma - Predavanja 5440
1062 Ekonomika turizma - Predavanja 5438
1063 Ekonomika turizma - Predavanja 5633
1064 Turistička geografija - Ispit 5597
1065 Sociologija kulture i religije - Ispit 5709
1066 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 6031
1067 Ekonomika turizma - Predavanja 5558
1068 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5989
1069 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 5728
1070 Turistička geografija - Ispit 5756
1071 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5644
1072 Turistička geografija - Ispit 5630
1073 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5682
1074 Obavještenje o preuzimanju indeksa 5632
1075 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5564
1076 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5749
1077 Turistička geografija - Predavanja 5787
1078 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 5570
1079 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5855
1080 Raspored predavanja - Šesta sedmica 5564
1081 Raspored predavanja - Peta sedmica 5867
1082 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 5596
1083 Raspored predavanja - Treća sedmica 5836
1084 Matematika za ekonomiste - Vježbe 5792
1085 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5852
1086 Raspored predavanja - Druga sedmica 5828
1087 Raspored predavanja - Prva sedmica 5824
1088 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 6297
1089 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 5637
1090 Upis 2012/13 - Obavještenje 6379
1091 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 6049
1092 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 6094
1093 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 6199
 

Online:

Imamo 36 gostiju na mreži


..........