Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Огласна табла - СП Туризам и хотелијерство
Огласна табла - Туризам и хотелијерство
Филтрирање наслова     Прикажи # 
1 Obavještenje o prijavi ispita 169
2 Osnove statistike i demografija - Ispit 79
3 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 122
4 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 111
5 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 83
6 Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita 194
7 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 94
8 Promocija u turizmu - Ispit 119
9 Obavještenje o prijavi ispita 201
10 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 139
11 Osnove ekonomije - Ispit 160
12 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 160
13 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 123
14 Sociologija kulture i religije - Ispit 127
15 Njemački jezik 3 - Obavještenje 183
16 Njemački poslovni jezik - Obavještenje 147
17 Obavještenje o prijavi ispita 304
18 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 216
19 Pravo u turizmu - Obavještenje 239
20 Njemački jezik 2 - Obavještenje 207
21 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 197
22 Obavještenje o poštovanju propisanih mjera 190
23 Njemački jezik 1 - Obavještenje 187
24 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 295
25 Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita 672
26 Обавјештење студентима који нису добили наставни материјал 632
27 Финасијско пословање - Испит 689
28 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 583
29 Обавјештење о пријави испита 585
30 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 558
31 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 458
32 Обавјештење о упису семестра 567
33 Распоред наставе - Лјетни семестар 2019/20 729
34 Проф. др Тихомир Спремо - Обавјештење 495
35 Основе математике за економисте - Обавјештење 424
36 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 524
37 Доц. др Зорица Голић - Испити 550
38 Пословање хотелских предузећа - Испит 503
39 Предузетништво у туризму - Испит 435
40 Основе математике за економисте - Испит 586
41 Обавјештење о пријави испита 594
42 Нјемачки језик 1, 2, 3, и Немачки пословни језик - Испит 479
43 Основе математике за економисте - Обавјештење 523
44 Проф. др Марко Ђого - Испити 517
45 Доц. др Зорица Голић - Испити 516
46 Проф. др Тихомир Спремо - Испити 592
47 Студијска посјета 42. Међународном сајму туризма у Београду 668
48 Основе економије - Вјежбе 587
49 Обавјештење за упис и овјеру семестра 923
50 Обавјештење о пријави испита 847
51 Испитни рокови јануар - април 2020. године 985
52 Теме за завршне (дипломске) радове у академској 2019/20. години 783
53 Право у туризму - Обавјештење 696
54 Доц. др Зорица Голић - Испити 607
55 Пословање трговинских предузећа - Обавјештење 617
56 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 580
57 Право у туризму - Вјежбе 592
58 Обавјештење о пријави испита 724
59 Обавјештење о упису колизије 965
60 Обавјештење о преласку на буджетско финасирање студија 790
61 Право у туризму - Обавјештење 650
62 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 878
63 Доц. др Зорица Голић - Испити 718
64 Основе математике за економисте - Обавјештење 797
65 Обавјештење о одгађању наставе и испита 777
66 Обавјештење о упису колизије 665
67 Обавјештење о начину преласка на буджетско финасирање студија 571
68 Проф. др Драган Војновић - Испити 674
69 Право у туризму - Обавјештење 636
70 Пословање трговинских предузећа - Обавјештење 724
71 Свјетска привреда и туризам - Испит 653
72 Предузетништво у туризму - Вјежбе 632
73 Предузетништво у туризму - Предавања 601
74 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 640
75 Обавјештење о пријави испита 706
76 Менаджмент манифестација - Предавања 642
77 Основе математике за економсите - Вјежбе 633
78 Основе математике за економсите - Предавања 638
79 Свјетска привреда и туризам - Предавања 784
80 Предузетништво у туризму - Вјежбе 760
81 Предузетништво у туризму - Вјежбе 758
82 Испитни апсолвентски рок новембар и децембар 2019 - Термини испита 904
83 Обавјештење о надокнади предавања 907
84 Финасијско пословање - Испит 735
85 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 16.10.2019. године 758
86 Основе математике за економисте - Испит 752
87 Основе економије - Испит 816
88 Предузетништво у туризму - Испит 736
89 Нјемачки језик 1,2,3 и Нјемачки пословни језик - Обавјештење 734
90 Проф. др Александар Стојановић - Испити 720
91 Туристичке дестинације - Испит 818
92 Обавјештење о накнади за пријаву испита ван рока 885
93 Доц. др Зорица Голић - Испити 788
94 Обавјештење о пријави испита 804
95 Енглески језик 1 - Обавјештење 1246
96 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 793
97 Обавјештење о одржавању вјежби 845
98 Распоред наставе - Зимски семестар 1406
99 Доц. др Зорица Голић - Испити 908
100 Испитни рок октобар и октобар по одлуци Сената 2019 - Термини испита 1019
101 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа, упис и обнову године 1157
102 Обавјештење о пријави испита 803
103 Туристичка географија - Испит 922
104 Нјемачки језик 2 - Испит 873
105 Туризам и екологија - Испит 778
106 Нјемачки језик 3 - Испит 767
107 Гастрономија и ресторатерство - Испит 876
108 Обавјештење о пријави испита 872
109 Предузетништво у туризму - Испит 863
110 Доц. др Зорица Голић - Испити 945
111 Економија спорта и разоноде - Испит 862
112 Нјемачки језик И - Испит 932
113 Гастрономија и ресторатерство - Испит 774
114 Обавјештење о пријави испита 952
115 Туризам и екологија - Испит 1172
116 Доц. др Зорица Голић - Испит 1139
117 Проф. др Никола Глуховић - Испити 1038
118 Економија спорта и разоноде - Обавјештење 1034
119 Нјемачки језик 1, 2, 3, и Немачки пословни језик - Испит 1119
120 Право у туризму - Обавјештење 1081
121 Економија спорта и разоноде - Обавјештење 1025
122 Обавјештење о пријави испита 1038
123 Гастрономија и ресторатерство - Испит 1014
124 Туризам и екологија - Испит 1068
125 Нјемачки језик 2 - Испит 1085
126 Студентска анкета - Обавјештење 1003
127 Доц. др Зорица Голић - Испити 1110
128 Економика туризма - Испит 1015
129 Обавјештење о овјери семестра 1184
130 Обавјештење о пријави испита 1311
131 Економија спорта и разоноде - Обавјештење 1155
132 Обавјештење о измјени предавања 1080
133 Економија културе - Предавања 1070
134 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1051
135 Проф. др Видан Говедарица - Обавјештење 1154
136 Доц. др Зорица Голић - Испити 1122
137 Економика културе - Предавања 1136
138 Обавјештење о пријави испита 1236
139 Основе математике за економисте - Испит 1124
140 Економика културе - Предавања 1180
141 Испитни рок мај, јун и септембар 2019. године 1434
142 Основе статистике и демографија - Обавјештење 1189
143 Туристичка географија - Испит 1199
144 Економика туризма - Испит 1307
145 Основе математике за економисте - Испит 1307
146 Економија културе - Испит 1281
147 Обавјештење о априлском року 1250
148 Туристичке дестинације - Обавјештење 1134
149 Обавјештење о пријави испита 1181
150 Испитни рок април 2019. године по одлуци Сената 1339
151 Доц. др Зорица Голић - Испити 1167
152 Туризам и локални економски развој - Испит 1250
153 Маркетинг менаджмент у туризму - Предавања 1326
154 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1172
155 Промоција у туризму - Испит 1232
156 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 1190
157 Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 1133
158 Промоција у туризму - Испит 1224
159 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1189
160 Позив за Јахорина економски форум 2019 1358
161 Отварање туристичке сезоне СП „Пећина Орловача“ 1135
162 Обавјештење о пријави испита 1241
163 Гастрономија и ресторатерство - Обавјештење 1292
164 Обавјештење о условима за упис наредне године 1293
165 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 1239
166 Економија културе - Вјежбе 1331
167 Обавјештење о одржавању наставе 1269
168 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 1275
169 Економија културе - Предавања 1210
170 Доц. др Зорица Голић - Испити 1321
171 Економика туризма - Вјежбе 1658
172 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 1265
173 Гастрономија и ресторатерство - Обавјештење 1297
174 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1358
175 Промоција у туризму - Испит 1289
176 Обавјештење о пријави испита 1335
177 Информациони системи и е-туризам - Предавања 1622
178 Обавјештење о продужењу апсолвентског стажа 1376
179 Распоред наставе - Лјетни семестар 2018/19 1603
180 Основе математике за економисте - Испит 1369
181 Пословање трговинских предузећа - Испит 1494
182 Пријава за студијску посјету 41. Међународном сајму туризма у Београду 1535
183 Обавјештење студентима који учествују на ,,ЕYОФ''-у 1341
184 Доц. др Зорица Голић - Испит 1369
185 Промоција у туризму - Испит 1404
186 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 1252
187 Обавјештење о пријави испита 1411
188 Основе математике за економисте - Испит 1355
189 Доц. др Зорица Голић - Испити 1226
190 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 1395
191 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1355
192 Основи економије - Обавјештење 1465
193 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 1425
194 Промоција у туризму - Испит 1359
195 Обавјештење о новим кодовима за уплату 1548
196 Основе математике за економисте - Обавјештење 1509
197 Обавјештење о овјери и упису семестра 1821
198 Испитни рокови јануар - април 2019. године 1857
199 Основе математике за економисте - Обавјештење 1396
200 Проф. Ања Мандић - Обавјештење 1445
201 Право у туризму - Обавјештење 1387
202 Доц. др Зорица Голић - Испити 1276
203 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1465
204 Промоција у туризму - Испит 1334
205 Економија културе - Испит 1452
206 Туризам и локални економски развој - Испит 1255
207 Промоција у туризму - Испит 1397
208 Нјемачки пословни језик - Испит 1330
209 Пословање трговинских предузећа - Предавања 1357
210 Економија спорта и разоноде - Испит 1373
211 Енглески пословни језик - Испит 1244
212 Промоција у туризму - Обавјештење 1414
213 Право у туризму - Обавјештење 1427
214 Обавјештење о пријави испита 1594
215 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1368
216 Обавјештење о преузимању индекса 1240
217 Основе математике за економисте - Обавјештење 1612
218 Обавјештење о преузимању индекса 1445
219 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 1419
220 Право у туризму - Обавјештење 1431
221 Доц. др Зорица Голић - Испити 1413
222 Списак тема за завршне радове 1543
223 Промоција у туризму - Обавјештење 1281
224 Ранг листа студената (студирање на терет буджета) 1427
225 Енглески језик 2 - Обавјештење 1674
226 Истраживање туристичких тржишта - Вјежбе 1302
227 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 1423
228 Енглески пословни језик - Испит 1558
229 Нјемачки пословни језик - Испит 1382
230 Економија културе - Испит 1414
231 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1401
232 Енглески језик 3 - Предавања 1265
233 Обавјештење о могућностима преласка студирања на терет буджета 1302
234 Предузетништво у туризму - Предавања 1409
235 Обавјештење о пријави испита 1451
236 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 1429
237 Менаджмент манифестација - Предавања 1369
238 Туризам и локални економски развој - Испит 1555
239 Основе математике за економисте - Обавјештење 1594
240 Основе математике за економисте - Обавјештење 1408
241 Обавјештење о упису колизије и финансирању на терет буджета 1536
242 Право у туризму - Испит 1340
243 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 16.10.2018. године 1374
244 Право у туризму - Предавања 1423
245 Туризам и екологија - Испит 1322
246 Основе математике за економисте - Обавјештење 1526
247 Основе економије - Обавјештење 1436
248 Основе статистике и демографија - Испит 1315
249 Надокнада предавања у зимском семестру 1592
250 Проф. др Тихомир Спремо - Испити 1390
251 Доц. др Зорица Голић - Испити 1389
252 Енглески језик 2 и 3 - Предавања 1363
253 Финансијско пословање - Вјежбе 1356
254 Туризам и екологија - Предавања 1238
255 Менаджмент манифестација - Предавања 1513
256 Ресурси културне и историјске баштине - Испит 1316
257 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 1314
258 Туризам и екологија - Испит 1297
259 Нјемачки језик 3 - Испит 1341
260 Основе математике за економисте - Предавања 1558
261 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 1315
262 Основе математике за економисте - Обавјештење 1396
263 Распоред наставе - Зимски семестар 1696
264 Испитни рок октобар -2 /2018 - Термини испита 1554
265 Доц. др Зорица Голић - Испити 1343
266 Пословање хотелских предузећа - Испит 1308
267 Туризам и екологија - Испит 1432
268 Распоред наставе - Зимски семестар 1794
269 Предузетништво у туризму - Испит 1296
270 Туризам и локални економски развој - Испит 1379
271 Основе економије - Обавјештење 1467
272 Обавјештење о препису студената 1406
273 Економија културе - Испит 1278
274 Обавјештење о коришћењу октобарског рока за апсолвенте 1459
275 Испитни рок октобар-децембар 2018 - Термини испита 1616
276 Доц. др Зорица Голић - Испити 1602
277 Основе економије - Обавјештење 1383
278 Обавјештење о регулаисању статуса студената 1688
279 Основе математике за економисте - Испит 1372
280 Право у туризму - Обавјештење 1541
281 Обавјештење о пријави испита 1593
282 Право у туризму - Испит 1622
283 Нјемачки језик 1 - Обавјештење 1586
284 Основи економије - Обавјештење 1612
285 Основе математике за економисте 1503
286 Туризам и екологија - Испит 1577
287 Проф. др Александар Стојановић - Испити 1470
288 Доц. др Зорица Голић - Испит 1404
289 Додатно обавјештење о пријави испита 1780
290 Обавјештење о пријави испита 1669
291 Право у туризму - Обавјештење 2079
292 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 1955
293 Основе математике за економисте - Обавјештење 1799
294 Нјемачки језик 1, 2, 3 - Обавјештење 1841
295 Доц. др Марко Ђого - Испити 1716
296 Основи економије - Обавјештење 1673
297 Гастрономија и ресторатерство - Испит 1621
298 Финансијско пословање - Испит 1646
299 Основе математике за економисте - Обавјештење 1705
300 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1648
301 Туристичке дестинације - Испит 1612
302 Менаджмент манифестација - Испит 1669
303 Обавјештење о пријави испита 1748
304 Нјемачки језик 1,2 - Обавјештење 1884
305 Нјемачки језик 3 - Обавјештење 1718
306 Основе математике за економисте - Обавјештење 1719
307 Ресурси културне и историјске баштине - Испит 1656
308 Право у туризму - Обавјештење 1755
309 Право у туризму - Испит 1838
310 Енглески пословни језик - Обавјештење 1849
311 Основе економије - Обавјештење 1826
312 Доц. др Добрила Бегенишић - Обавјештење 1890
313 Доц. др Зорица Голић - Испити 1757
314 Енглески језик 3 - Обавјештење 1775
315 Туристичка географија - Вјежбе 1740
316 Енглески пословни језик - Обавјештење 1655
317 Основе статистике и демографија - Обавјештење 1701
318 Основе математика за економисте - Обавјештење 1687
319 Економика туризма - Обавјештење 1678
320 Обавјештење о пријави испита 1633
321 Обавјештење о овјери семестра 1511
322 Енглески језик 3, Енглески пословни језик - Обавјештење 1709
323 Нјемачки језик 3 - Предавања 1827
324 Туризам и локални економски развој - Испит 1645
325 Основе математика за економисте - Обавјештење 1686
326 Основе математика за економисте - Обавјештење 1660
327 Туризам и локални економски развој - Испит 1774
328 Менаджмент манифестација, Туристичке дестинације - Испит 1715
329 Доц. др Зорица Голић - Испити 1837
330 Обавјештење о пријави испита 1891
331 Основе математике за економисте - Испит 1951
332 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1915
333 Туризам и локални економски развој - Вјежбе 1892
334 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1849
335 Доц. др Драган Војновић - Испити 1686
336 Проф. др Бранислав Машић - Испити 1512
337 Доц. др Драган Војновић - Испити 1691
338 Туристичке дестинације - Обавјештење 1801
339 Економија културе - Предавања и вјежбе 1741
340 Испитни рок јун-септембар 2018 - Термини испита 1968
341 Туризам и локални економски развој - Испит 1943
342 Основе економије - Испит 1856
343 Финансијско пословање - Испит 1945
344 Основе математике за економисте - Обавјештење 1922
345 Основе економије - Обавјешетење 1780
346 Економика туризма - Обавјештење 1971
347 Проф. др Ненад Лалић - Испити 1844
348 Основе математика за економисте - Обавјештење 1983
349 Туристичка географија - Вјежбе 1883
350 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 1918
351 Гастрономија и ресторатерство - Испит 1915
352 Туристичке дестинације - Обавјештење 1873
353 Нјемачки језик 4 - Испит 1896
354 Пословање саобраћајних предузећа - Обавјештење 1797
355 Обавјештење о пријави испита 1937
356 Економски језик 3, Енглески пословни језик - Обавјештење 2264
357 Доц. др Зорица Голић - Испит 2215
358 Туристичке дестинације - Вјежбе 1880
359 Обавјештење о одгађању наставе и испита 1982
360 Доц. др Марко Ђого - Испит 1904
361 Проф. др Младен Ребић - Испит 1983
362 Инормациони системи и е-туризам - Вјежбе 2026
363 Економија спорта и разоноде - Вјежбе 2024
364 Туристичка географија - Испит 1976
365 Туризам и екологија, Свјетска привреда и туризам - Испит 2019
366 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2092
367 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 1961
368 Туризам и локални економски развој - Предавања 1983
369 Обавјештење о пријави испита 2303
370 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 2382
371 Пословање саобраћајних предузећа -Предавања 2024
372 Економика туризма - Испит 2217
373 Финансијско пословање - Испит 2236
374 Основе економије - Испит 2520
375 Распоред предавања за љетни семестар 2754
376 Основе математике за економисте - Обавјештење 2224
377 Основе економије - Обавјештење 2264
378 Обавјештење за студенте 4. године 2466
379 Предузетништво у туризму, Пословање хотелских предузећа - Испит 2665
380 Обавјештење о пријави испита 2361
381 Основе економије - Обавјешетење 2232
382 Обавјештење о поврату средстава студентима 2551
383 Основе математике за економисте - Обавјештење 2387
384 Промоција у туризму - Испит 2392
385 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 2599
386 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2342
387 Доц. др Драган Војиновић - Испит 2223
388 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 2437
389 Обавјештење о пријави испита 2546
390 Обавјештење о упису и овјери семестра 2349
391 Основе математике за економисте - Обавјештење 2279
392 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2350
393 Рачуноводства са финансијском анализом - Обавјештење 2394
394 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 2358
395 Испитни рок јануар-април 2018 - Термини испита 2818
396 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 2482
397 Промоција у туризму - Обавјештење 2683
398 Право у туризму - Обавјештење 2538
399 Финансијско пословање - Вјежбе 2521
400 Енглески језика 2 - Предавања 2438
401 Енглески језик 1 - Предавања 2646
402 Свејетска привреда и туризам - Обавјештење 2718
403 Пословање трговинских предузећа - Предавања 2533
404 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2723
405 Основе економије - Обавјештење 2721
406 Стручна пракса у ОЦ ''Јахорина'' 2752
407 Финансијско пословање - Обавјештење 2415
408 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2519
409 Обавјештење о пријави испита 2576
410 Социологија културе и религије - Предавања 2616
411 Основе економије - Вјежбе 3290
412 Енглески језик 1, 2 - Предавања 2742
413 Економика туризма - Испит 2643
414 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2794
415 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 2557
416 Промоција у туризму - Обавјештење 2995
417 Промјена начина финансирања - Ранг листа 2663
418 Енглески језик 3 и Енглески пословни језик - Испит 2567
419 Социологија културе и религије - Предавања 2614
420 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 2717
421 Енглески језик 1, 2 - Предавања 2602
422 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2727
423 Доц. др Драган Војиновић - Испит (измјена) 2389
424 Основе економије - Вјежбе 2639
425 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 2586
426 Обавјештење о одгађању наставе 2686
427 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2599
428 Енглески језик 2 - Обавјештење 2722
429 Пословање трговинских предузећа - Предавања 2637
430 Предузетништво у туризму - Предавања 2638
431 Обавјештење о регулисању статуса, упису колизије и промјени начина финансирања 2781
432 Основе математике за економисте - Вјежбе 2613
433 Право у туризму - Обавјешетење 2798
434 Основе математике за економисте - Испит 2513
435 Обавјештење о пријави испита 2573
436 Нјемачки језик - Обавјештење 2690
437 Финансијско пословање - Вјежбе 2654
438 Менаджмент манифестација - Предавања 2838
439 Основе статистике и демографија - Испит 2365
440 Предузетништво у туризму - Предавања 2560
441 Социологија културе и религије - Предавања 2775
442 Основе статистике и демографија - Испит 2817
443 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2759
444 Истраживање туристичког тржишта - Предавања 2728
445 Основе економије - Обавјештење 2729
446 Право у туризму - Обавјешетење 2740
447 Основе математике за економисте - Испит 2630
448 Финансијско пословање - Вјежбе 2615
449 Свјетска привреда и туризам - Предавања (измјена) 2626
450 Испитни рок новембар 2017 - Термини испита 2639
451 Право у туризму - Вјежбе 2710
452 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2869
453 Обавјештење о пријави испита 2737
454 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 25.10.2017.године 2762
455 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2634
456 Гастрономија и ресторатерсво - Испит 3137
457 Маркетинг менаджмент - Испит 2594
458 Основи математике за економисте - Испит 2734
459 Основе економије - Обавјештење 2779
460 Економика туризма - Испит 2634
461 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 2619
462 Финансијско пословање - Вјежбе 2673
463 Право у туризму - Вјежбе 2688
464 Обавјештење о стручној пракси 2903
465 Финансијско пословање - Предавања 2718
466 Енглески језик 1 - Предавања 2750
467 Нјемачки језик 3 - Испит 2653
468 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2642
469 Право у туризму - Обавјешетење 2704
470 Пословање трговинских предузећа - Предавања 2772
471 Обавјештење о пријави испита 2826
472 Финансијско пословање - Предавања и вјежбе 2829
473 Пријава за ЕИАТ2017 конференцију 2788
474 Доц. др Драган Војиновић - Испит 2687
475 Основе математике за економисте - Испит 2734
476 Испитни рок октобар 2 / 2017 - Термини испита 2762
477 Основе математике за економисте - Вјежбе 2774
478 Основе економије - Вјежбе 2938
479 Рачуноводства са финансијском анализом - Вјежбе 2731
480 Рачуноводства са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 2873
481 Нјемачки језик 1, 2, 3 и Нјемачки послови језик - Обавјештење 2929
482 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 2639
483 Основе економије - Обавјешетење 2914
484 Обавјештење о пријави испита за октобарски рок 2821
485 Рачуноводства са финансијском анализом - Испит 2764
486 Распоред предавања за зимски семестар академске 2017/18 године 3046
487 Основе економије - Обавјешетење 2919
488 Испитни рок октобар-децембар 2017 - Термини испита 3111
489 Право у туризму - Обавјешетење 2887
490 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3018
491 Нјемачки језик 1 - Испит 3061
492 Право у туризму - Обавјешетење 3127
493 Обавјештење о пријави испита и упису године 3297
494 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 2805
495 Туризам и локални економски развој - Испит 2830
496 Право у туризму - Испит 2937
497 Основе економије - Обавјештење 3150
498 Обавјештење о пријави испита 3220
499 Нјемачки језик 1 - Испит 3266
500 Основи математике за економисте 3360
501 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 2994
502 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 3156
503 Право у туризму - Испит (измјена) 3234
504 Гастрономија и ресторатерство, Туризам и екологија - Испит 3153
505 Основе економије - Обавјештење 3180
506 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 3038
507 Обавјештење о пријави испита за јунско-јулски рок 3096
508 Основе математике за економисте - Испит 3250
509 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 3321
510 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 3130
511 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 3161
512 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3052
513 Основе математике за економисте - Испит 3369
514 Туристичка географија - Вјежбе 3063
515 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3162
516 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 2790
517 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3276
518 Обавјештење о овјери љетног семестра и пријави испита за јунско јулски рок 3366
519 Туристичка географија - Вјежбе 3270
520 Економија спорта и разоноде - Испит 2707
521 Проф. др Јово Атељевић - Испит 3224
522 Туризам и локални економски развој - Предавања 3162
523 Основе статистике и демографија - Обавјештење 3288
524 Доц. др Марко Ђого - Испити 3208
525 Енглески језик 3 - Предавања 3195
526 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 3232
527 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3069
528 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 3406
529 Туристичка географија - Вјежбе 3266
530 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3084
531 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3413
532 Обавјештење о пријави испита 3457
533 Основе статистике и демографија - Испит 3516
534 Туристичка географија - Вјежбе 3098
535 Туристичка географија - Вјежбе 3246
536 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3108
537 Испитни рок јун-септембар 2017 - Термини испита 3430
538 Туристичка географија - Вјежбе 3197
539 Енглески језик 4 - Предавања 3137
540 Енглески језик 3 - Предавања 3421
541 Економија спорта и разоноде - Прдавања 3198
542 Право у туризму - Испит 3202
543 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3146
544 Туристичка географија - Вјежбе 3229
545 Туристичке дестинације - Предавања 3128
546 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3228
547 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3289
548 Социологија културе и религије - Испит 3081
549 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 3264
550 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 3035
551 Обавјештење о пријави испита за априлски рок 3154
552 Право у туризму - Испит 3244
553 Економија спорта и разоноде - Предавања 3101
554 Нејмачки језик – Термини наставе 3333
555 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 3238
556 Нјемачки језик - Испит 3280
557 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 3157
558 Трећа година - Предавања и вјежбе 3328
559 Измјена термина испита у априлском року 3266
560 Економика туризма - Вјежбе 3223
561 Обавјештење о пријави испита 3385
562 Обавјештење о измјени распореда наставе 3241
563 Економика туризма - Предавања 3370
564 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 3488
565 Обавјештење о пријави испита 3548
566 Анимација у туристичким дестинацијама - Предавања 3642
567 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 3138
568 Туристичке дестинације - Вјежбе 3534
569 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 3476
570 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3591
571 Распоред наставе - Лјетни семестар 3745
572 Доц. др Драган Војиновић - Испити 3368
573 Предузетништво у туризму - Испит 3690
574 Пословање хотелских предузећа - Испит 3425
575 Свјетска привреда и туризам - Испит 3469
576 Основе математике за економисте - Испит 3438
577 Проф. др Горан Јовић - Испити 3620
578 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3681
579 Обавјештење о пријави испита 3600
580 Социологија културе и религије- Испит 3656
581 Проф. др Горан Јовић - Испити 3645
582 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 3463
583 Право у туризму - Испит 3808
584 Основе математике за економисте - Испит 3552
585 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 3613
586 Право у туризму - Обавјештење 3598
587 Право у туризму - Испит 3399
588 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 3573
589 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 3687
590 Пословање хотелских предузећа - Испит 3539
591 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3414
592 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 3379
593 Пословање трговинских предузећа - Вјежбе 3615
594 Истраживање туристичког тржишта - Вјежбе 3626
595 Менаджмент манифестација - Вјежбе 3470
596 Обавјештење о пријави испита 3815
597 Промоција у туризму - Вјежбе 3463
598 Промоција у туризму - Обавјештење 3643
599 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3755
600 Право у туризму - Обавјештење 3638
601 Право у туризму - Предавања 3743
602 Право у туризму - Обавјештење 3411
603 Свјетска привреда и туризам - Предавања 3572
604 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 3661
605 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 3567
606 Право у туризму - Испит (измјена) 3657
607 Право у туризму - Обавјештење 3777
608 Друга година - Предавања 3462
609 Испитни рок јануар-април 2017 - Термини испита 3815
610 Обавјештење о пријави испита 3494
611 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3304
612 Право у туризму - Обавјештење 3554
613 Енглески језик 1 - Обавјештење 3664
614 Парво у туризму - Испит 3591
615 Рачуноводство са финасијском анализом - Предавања 3548
616 Право у туризму - Предавања 3542
617 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 3490
618 Промоција у туризму - Обавјештење 3554
619 Друга година - Предавања 3596
620 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 3789
621 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3671
622 Параво у туризму - Обавјештење 3775
623 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 3678
624 Обавјештење о одгађању наставе 3527
625 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 3434
626 Менаджмент манифестација - Предавања 3493
627 Право у туризму - Обавјештење 3434
628 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе (измјена) 3677
629 Проф. др Александар Стојановић - Испити 3428
630 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 3721
631 Отварање Научно истраживачких радионица 3602
632 Обавјештење о промјени начина финасирања 3512
633 Пословање трговинских предузећа - Предавања 3854
634 Финансијско пословање - Предавања 3749
635 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3844
636 Пријава за ЕИАТ конференцију 3662
637 Обавјештење о пријави испита 3641
638 Обавјештење - "Колизија" 3613
639 Обавјештење о промоцији диплома 3473
640 Обавјештење - ИНФО КИОСК - финансијска картица 3501
641 Апсолвентски испитни рок (новембар и децембар 2016) - Термини испита 3542
642 Право у туризму - Обавјештење 3672
643 Обавјештење о стручној пракси Апартхотел ''Вучко'' Јахорина 3953
644 Новембарски испитни рок - Термини испита 3759
645 Обавјештење о упису студената 3634
646 Новембарски испитни рок - Обавјештење 3591
647 Обавјештење за представнике студената свих година 3546
648 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3479
649 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3261
650 Проф. др Александар Стојановић - Испити 3379
651 Основе економије - Предавање 3726
652 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3422
653 Основе математике за економисте - Предавања 3642
654 Доц. др Драган Војиновић - Испити 3731
655 Промоција у туризму - Предавања 3615
656 Финансијско пословање - Испит 3687
657 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 3440
658 Предузетништво у туризму - Предавања и вјежбе 3426
659 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3608
660 Обавјештење о условима за упис године 3611
661 Право у туризму - Предавања 3427
662 Проф. др Александар Стојановић - Испити 3614
663 Обавјештење о могућности признавања испита 3561
664 Право у туризму - Испит 3727
665 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Предавања и испит 3748
666 Свјетска привреда и туризам - Предавања 3403
667 Свјетска привреда и туризам - Предавања 3590
668 Право у туризму -Испит 3728
669 Социологија културе и религије - Предавања 3469
670 Обавјештење о преузимању индекса 3463
671 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 3444
672 Нјемачки језик 1,2,3 - Испит 3706
673 Испитни рок октобар 2016 / два - Термини испита 3781
674 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 3414
675 Економија спорта и разоноде - Испит 3591
676 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3462
677 Предузетништво у туризму и Пословање саобраћајних предузећа - Испит 3377
678 Предузетништво у туризму и Пословање хотелских предузећа - Испит 3665
679 Парво у туризму - Испит 3601
680 Економика туризма - Обавјештење 3521
681 Нјемачки језик - Обавјештење 3738
682 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 3741
683 Туризам и локални економски развој - Испит 3712
684 Основе математике за економисте - Испит 3605
685 Бруцошко јутро - Обавјештење 3353
686 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3604
687 Обавјештење о пријави испита 3537
688 Распоред наставе - Зимски семестар 4011
689 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит (измјена) 3614
690 Основе статистике и демографија - Испит 3652
691 Право у туризму - Обавјештење 3429
692 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 4201
693 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3711
694 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3424
695 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3410
696 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3665
697 Обавјештење о пријави испита 3804
698 Финансијско пословање - Испит 3794
699 Право у туризму - Обавјештење 3739
700 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3563
701 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3997
702 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3597
703 Обавјештење о пријави испита 3800
704 Нјемачки језик - Обавјештење 3754
705 Економика туризма - Обавјештење 4140
706 Проф. др Ненад Лалић - Испити 3957
707 Доц. др Драган Војиновић - Испити 3891
708 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3832
709 Обавјештење о пријави испита 3801
710 Социологија културе и религије - Испит 3799
711 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3916
712 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 3522
713 Туристичке дестинације, Менаджмент манифестација - Испит 4698
714 Обавјештење о регулисању обавеза 3671
715 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 3880
716 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 3807
717 Нјемачки језик 2,3,4 - Обавјештење 3553
718 Економика туризма - Вјежбе 3836
719 Обавјештење о предавањима 3770
720 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 3646
721 Испитни рокови јун-октобар 2016 - Термини испита 4196
722 Економија спорта и разоноде - Предавања 3799
723 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испитизп 4239
724 Основе статистике и демографија - Вјежбе (измјена) 3892
725 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3886
726 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3720
727 Информација о електронској пријави испита и коришћењу апликације „Инфо киоск“ 4155
728 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Вјежбе 3615
729 Право у туризму - Обавјештење 3925
730 Обавјештење о ораганизацији априлског испитног рока 3942
731 Туризам и екологија - Испит 3875
732 Гастрономија и ресторатерство - Испит 4080
733 Испитни рок април-мај 2016 - Термини испита 4002
734 Економика туризма - Предавања 3700
735 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3942
736 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 3819
737 Нјемачки језик 2 - Предавања 3715
738 Енглески пословни језик - Предавања 4118
739 Економика туризма - Предавања 3683
740 Економика туризма - Предавања 3887
741 Економија спорта и разоноде - Предавања 3630
742 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 4065
743 Економика туризма - Вјежбе 3882
744 Право у туризму - Обавјештење 4128
745 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит 4202
746 Распоред наставе - Лјетни семестар 4571
747 Предузетништво у туризму - Испит 4009
748 Туризам и локални економски развој - Испит 3964
749 Право у туризму - Обавјештење 3961
750 Пословање хотелских предузећа - Испит 3723
751 Предузетништво у туризму - Испит 3891
752 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Обавјештење 4025
753 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 3943
754 Економика туризма - Испит 3548
755 Социологија културе и религије - Испит 3872
756 Привредно право - Обавјештење 4001
757 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 3922
758 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Испити обавјештење 4001
759 Обавјештење за упис и обнову семестра 4053
760 Туристичка географија - Испит 3960
761 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 4104
762 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4069
763 Право у туризму - Обавјештење 4092
764 Испитни рок јануар-март 2016 - Термини испита 4298
765 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 4099
766 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 4167
767 Обавјештење о подјели индекса 3943
768 Основе математике за економисте - Обавјештење 4163
769 Обавјештење о попуњавању индекса 4139
770 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 4020
771 Социологија културе и религије - Предавања 4135
772 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3989
773 Обавјештење о регулисању статуса 3973
774 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4173
775 Обавјештење о одлагању свих активности 3897
776 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 4316
777 Обавјештење за суфинасирајуће студенте 4219
778 Право у туризму - Обавјештење 4029
779 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3984
780 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4008
781 Социологија културе и религије - Предавања 4081
782 Обавјештење за студенте стране држављане 4069
783 Промоција у туризму - Обавјештење 4115
784 Право у туризму - Испит 4069
785 Обавјештење о регулисању статуса и упису колизије 3943
786 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3837
787 Право у туризму - Вјежбе 3888
788 Финансијско пословање - Предавања 3947
789 Туризам и окални економски развој - Испит 3735
790 Право у туризму - Обавјештење 4022
791 Обавјештење о стручној пракси 4214
792 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3964
793 Енглески језик 1 - Предавања 4301
794 Новембарски испитни рок (ванредни) - Термини испита 4089
795 Основе математике за економисте - Вјежбе 5168
796 Социологија културе и религије - Испит 4070
797 Социологија културе и религије - Предавања 4148
798 Проф. др Александар Стојановић - Испити обавјештење 3810
799 Предузетништво у туризму - Испит 3869
800 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3944
801 Социологија културе и религије - Обавјештење 3897
802 Доц. др Момир Лазаревић - Испити обавјештење 4047
803 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3781
804 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа, упис и обнову године 4196
805 Нјемачки језик 2 и 3 - Испит 4065
806 Проф. др Александар Стојановић - Обавјештење 4111
807 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3991
808 Распоред наставе - Зимски семестар 4240
809 Информациони системи и е-туризам - Испит 4066
810 Испитни рок октобар 2015 / два - Термини испита 4163
811 Обавјештење о одржавању вјежби 3926
812 Студентска служба - Обавјештење 4322
813 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3864
814 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 4171
815 Нјемачки језик 1 и 3 - Испит 4130
816 Испитни рок октобар 2015 - Термини испита 4105
817 Бруцошко јутро - Обавјештење 4215
818 Финансијско пословање - Испит 4057
819 Распоред наставе - Зимски семестар 4179
820 Обавјештење о пријави испита 4220
821 Финансијско пословање - Испит 3951
822 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 4156
823 Обавјештење о пријави испита 4690
824 Финансијско пословање - Испит 4323
825 Предузетништво у туризму - Испит 4404
826 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 4714
827 Туризам и екологија - Испит 4297
828 Информациони системи и е-туризам - Испит 4318
829 Право у туризму - Испит 4398
830 Финансијско пословање - Испит 4348
831 Обавјештење о пријави испита 4283
832 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 4584
833 Информациони системи и е-туризам - Испит 4348
834 Обавјештење о овјери љетног семестра 4332
835 Туристичке дестинације - Испит 4353
836 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4144
837 Туризам и окални економски развој - Предавања 4257
838 Туристичке дестинације - Предавања 5268
839 Туризам и локални економски развој - Предавања 4339
840 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 4352
841 Испитни рок јун-јул и септембар 2015 - Термини испита 4703
842 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4327
843 Економика туризма - Предавања 4739
844 Економика туризма - Предавања 4464
845 Финансијско пословање - Испит 4600
846 Енглески језик 1, 2 - Предавања 4672
847 Молба за одгађање предиспитних обавеза у периоду 8-13.5.2015. године 4688
848 Туристичке дестинације - Предавања 4231
849 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4527
850 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит (измјена) 4363
851 Информациони системи и е-туризам - Предавања 4547
852 Основе статистике и демографија - Испит 4517
853 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 4437
854 Туризам и локални економски развој - Предавања 4494
855 Априлски испитни рок - Термини испита 4886
856 Туризам и локални економски развој - Предавања 4650
857 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4531
858 Социологија културе и религије - Испит 4647
859 Промјена термина испита у априлском року 4565
860 Обавјештење о пријави испита 4371
861 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4258
862 Основе статистике и демографија - Вјежбе 4313
863 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4429
864 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 4440
865 Основе статистике и демографија - Вјежбе 4560
866 Нјемачки језик 2 - Предавања 4646
867 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4506
868 Право у туризму - Испит 4731
869 Распоред предавања за љетни семестар академске 2014/15 године 5042
870 Основи економије - Испит 4527
871 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 4819
872 Обавјештење о плаћању школарине и уписнине 4657
873 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 4566
874 Право у туризму - Обавјештење 4573
875 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 4416
876 Обавјештење о пријави испита 4587
877 Основи статистике и демографија - Испит 4406
878 Основе економије - Обавјештење 4443
879 Обавјештење за упис и овјеру семестра 4628
880 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4656
881 Основе економије - Вјежбе 4284
882 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4326
883 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 4516
884 Право у туризму - Обавјештење 4658
885 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 5038
886 Обавјештење о пријави испита 4516
887 Предузетништво у туризму - Предавања 4458
888 Основе економије - Вјежбе 4469
889 Финансијско пословање - Предавања 4833
890 Право у туризму - Предавања 4687
891 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 5413
892 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4920
893 Обавјештење о подјели картица ''Нове банке'' 4742
894 Право у туризму - Вјежбе 4567
895 Основе економије - Предавања 4487
896 Право у туризму - Обавјештење 4579
897 Обавјештење о регулисању статуса 4692
898 Предузетништво у туризму - Вјежбе 4571
899 Основе економије - Обавјештење (измјена) 4442
900 Обавјештење о одлагању предавања 4441
901 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4782
902 Основе економије - Вјежбе 4678
903 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 4704
904 Основе економије - Предавања 4669
905 Социологија културе и религије - Предавања 4508
906 Финансијско пословање - Предавања 4696
907 Право у туризму - Предавање 4596
908 Проф. др Мира Пешић - Андријић - Испит 4848
909 Финансијско пословање - Предавања 4671
910 Основи економије - Вјежбе 4649
911 Предузетништво у туризму - Испит 4659
912 Основи економије - Предавања 4791
913 Основе математике за економисте - Обавјештење 4610
914 Октобарски испитни рок - Термини испита 4956
915 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4764
916 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 4324
917 Обавјештење о правилима студирања 4705
918 Основи економије - Вјежбе 4801
919 Обавјешетење о упису студената 4645
920 Социологија културе и религије - Предавања 4658
921 Обавјешетење о терминима испита 4717
922 Бруцошко јутро - Обавјештење 4689
923 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 4760
924 Основе математике за економисте - Обавјештење 4647
925 Распоред предавања за зимски семестар академске 2014/15 године 5287
926 Октобарски испитни рок - Обавјештење 4846
927 Основе математике за економисте - Обавјештење 4880
928 Основи економије - Испит 4818
929 Обавјестење студентима уписаним у првом уписном року 4617
930 Септембарски испитни рок - Термини испита 5386
931 Проф. др Мира Пешић Андријић - Обавјештење 5052
932 Предузетништво у туризму - Испит 4780
933 Економика туризма - Испит 4762
934 Основе математике за економисте - Обавјештење 4561
935 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 4883
936 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4929
937 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 5602
938 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 5358
939 Право у туризму - Предавање 4897
940 Енглески језик - Предавања 4992
941 Основе статистике и демографија - Обавјештење 5024
942 Маркетинг менаджмент - Обавјештење 5164
943 Енглески језик 1, 2 - Обавјештење 5295
944 Априлски испитни рок - Термини испита 5131
945 Енглески језик 1 - Обавјештење 4945
946 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године 5623
947 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године (прва седмица) 5049
948 Предузетништво у туризму - Испит 5039
949 Основе математике за економисте - Испит 4921
950 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 5685
951 Основе економије - Вјежбе 5164
952 Предузетништво у туризму - Вјежбе 4958
953 Основе економије - Вјежбе 4813
954 Основе економије - Предавања 4982
955 Рачуноводство са финасијеском анализом - Вјежбе 4624
956 Распоред предавања - Термини надокнаде 4880
957 Основе математике за економисте - Вјежбе 5112
958 Основе економије - Предавања 5151
959 Предузетништво у туризму - Обавјештење 5042
960 Основе математике за економисте - Обавјештење 4996
961 Распоред предавања за децембар (академска 2013/14 година) 5220
962 Новембарски испитни рок - Термини испита 5083
963 Основе математике за економисте - Вјежбе 5258
964 Распоред предавања (академска 2013/14 година) 5279
965 Основе математике за економисте - Вјежбе 5888
966 Предузетништво у туризму - Предавања 4952
967 Распоред предавања за пету и шесту седмицу (академска 2013/14 година) 5469
968 Распоред предавања за четврту седмицу (академска 2013/14 година) 5062
969 Основи економије - Вјежбе 4712
970 Распоред предавања за трећу седмицу (академска 2013/14 година) 5112
971 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа и године 5227
972 Информациони системи и е-туризам - Предавања 5119
973 Октобарски испитни рок - Термини испита 5169
974 Распоред предавања за прву и другу седмицу (академска 2013/14 година) 5413
975 Бруцошко јутро - Обавјештење 5083
976 Обавјештење о почетку наставе 4945
977 Нјемачки језик 1 - Испит 4954
978 Основе статистике и демографија - Испит 4925
979 Септембарски испитни рок - Термини испита 5535
980 Социологија културе и религије - Испит 5022
981 Туристичка географија - Испит 5240
982 Економика туризма - Испит 5359
983 Енглески језик 1 - Испит 5039
984 Обавјештење о овјери семестра 5117
985 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 5429
986 Економика туризма - Предавања 5149
987 Економика туризма - Предавања 5144
988 Економика туризма - Предавања 5366
989 Туристичка географија - Испит 5319
990 Социологија културе и религије - Испит 5415
991 Распоред предавања - Лјетни семестар (измјењени) 5787
992 Економика туризма - Предавања 5274
993 Распоред предавања - Лјетни семестар 5744
994 Распоред предавања - Лјетни семестар (прва седмица) 5465
995 Туристичка географија - Испит 5454
996 Основе математике за економисте - Обавјештење 5382
997 Туристичка географија - Испит 5356
998 Основе математике за економисте - Испит 5380
999 Обавјештење о преузимању индекса 5367
1000 Основе математике за економисте - Вјежбе 5275
1001 Социологија културе и религије - Предавања 5474
1002 Туристичка географија - Предавања 5514
1003 Основе математике за економисте - Предавања 5291
1004 Распоред предавања (до краја семестра) 5575
1005 Распоред предавања - Шеста седмица 5287
1006 Распоред предавања - Пета седмица 5589
1007 Распоред предавања - Четврта седмица 5325
1008 Распоред предавања - Трећа седмица 5566
1009 Математика за економисте - Вјежбе 5514
1010 Социологија културе и религије - Предавања 5554
1011 Распоред предавања - Друга седмица 5543
1012 Распоред предавања - Прва седмица 5509
1013 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 5983
1014 СП Туризам и хотелијерство - Други уписни рок 5364
1015 Упис 2012/13 - Обавјештење 6086
1016 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 5771
1017 СП Туризам и хотелијерство - Конкурс 5845
1018 Рјешење за СП Туризам и хотелијерство 5902
 

Онлине:

Имамо 167 гостију на мрежи


..........