Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Огласна табла - СП Туризам и хотелијерство Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење
Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење Штампа Eл. пошта
понедељак, 15 мај 2017 12:16

Предмет: Ресурси културне и историјске баштине

Предметни наставник: проф. др Горан С. Јовић

ОБАВЕЗНО ГРАДИВО ЗА УЧЕНјЕ

(Усклађено са новим силабусом за школску 2016/17.)

 

Уджбеник: Горан С. Јовић (2017): Ресурси културне и историјске баштине: скрипта предавања, Економски факултет, Пале.

Градиво за Први колоквијум: стр. 1-20. Кологвијум се ради у виду есеја. Две групе студената раде по три питања а оцењују се са 0-15 бодова (сваки тачан и комплетан одговор носи максимално 5 бодова; Колоквијални рад укупно може имати 0-15 бодова).

Градиво за Други колоквијум: поглавлје Антропогене туристичке вредности; поглавлје Елементи маркетинг миx-а у културном туризму; поглавлје Савремене концепције маркетинга културног туризма; поглавлје Маркетинг менаджмент туристичке дестинације културног туризма. Колоквијум се ради у виду есеја. Студенти су поделјени у две или три групе а свака група добија по три питања за одговор. Колоквијални рад се оцењује са 0-15 бодова (сваки тачан и комплетан одговор носи максимално 5 бодова).

Списак питања за Завршни испит:

 1. Личност и култура
 2. Улога ставова и сугестија у формирању и задовољењу туристичких потреба
 3. Језик као средство комуницирања
 4. Понашање јединки у групи и психолошко понашање групе
 5. Основне карактеристике културних туристичких потреба
 6. Културни елементи туристичког кретања
 7. Информисаност – културни елемент туристичког кретања
 8. Упознавање – културни елемент туристичког кретања
 9. Контактирање – културни елемент туристичког кретања
 10. Доживљавање – културни елемент туристичког кретања
 11. Културни значај туристичких кретања
 12. Појам и дефиниција културног туризма
 13. Типологија културног туристе
 14. Појам и значај туристичке културе
 15. Класификација добара културног наслеђа
 16. Природна и културна добра на Листи светске баштине
 17. Врсте културног туризма
 18. Туристичка понуда (производ) у културном туризму
 19. Појам антропогених туристичких вредности
 20. Етнографске туристичке вредности
 21. Уметност као туристичка вредност
 22. Уметност цивилизованог друштва
 23. Античка Грчка и утицај на Рим
 24. Хуманизам и ренесанса
 25. Амбијенталне туристичке вредности
 26. Туристичке манифестације
 27. Туристичка валоризација антропогених атракција
 28. Елементи туристичке валоризације антропогених атракција
 29. Методе туристичке валоризације антропогених атракција
 30. Неке тенденције у развоју културног туризма Европе
 31. Неке тенденције у развоју културног туризма у свету
 32. Елементи маркетинг миx-а у културном туризму
 33. Специфичност комуникације са културним туристима
 34. Савремене концепције маркетинга културног туризма
 35. Маркетинг менаджмент туристичке дестинације културног туризма
 36. Примена ИЦТ технологије културног туризма
 37. Појам одрживог развоја културног туризма
 38. Међународне активности које доприносе одрживом развоју културног туризма
 39. Индикатори за мерење одрживог развоја културног туризма
 40. Неки аспекти планирања одрживог развоја културног туризма на дестинацији

 

Последње ажурирано понедељак, 15 мај 2017 13:22
 

Онлине:

Имамо 66 гостију на мрежи


..........