Студентска служба Штампа

Обавјештење

 • Студенти који излазе испит више од три пута су дужни на уплатници уписати назив предмета који полажу и уз пријаву предати оригинал уплатнице.
 • Испит се не може накнадно уплаћивати, већ у моменту пријаве испита.
 • Све пријаве које буду непотпуне, без потребних уплата или погрешно попуњене, неће бити разматране.

 

Нови рачуни и кодови за уплату

Остале накнаде:

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Сврха: (према списку накнада)
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буџетска организација - 0831004
 • Врста прихода - 722512
 • Општина – 089
 • Позив на број: 0000000404
 • Остале накнаде које плаћају студенти првог циклуса су:

(а)   накнада за неположене испите коју плаћају студенти који обнављају годину,

(б)   накнаде за комисијске испите,

(ц)   накнаде за признавање диплома за студенте који прелазе са других факултета ради наставка школовања,

(д)    накнаде за штампање диплома, дипломских испита и трошкови промоције,

(е)    накнада за уписни материјал и индексе,

(ф)   накнада за полагање пријемног испита,

(г)    остале накнаде (осигурање, испитне свеске, пријаве испита, пријаве испита четврти и сваки сљедећи пут, накнаде за признавање испита при препису са другог факултета, издавање дупликата дипломе и индекса, издавање свих увјерења након престанка статуса студента....)


Правилник о накнадама које плаћају студенти првог циклуса на Универзитету у Источном Сарајеву

 


Обавјештење за упис семстра на првом циклусу студија школске 2010/11 године

 

Правила студирања на првом циклусу студија (пдф)