Одбрана завршног (мастер) рада Штампа
понедељак, 17 март 2014 15:21

Господин Миливоје Стевановић, дипломирани економиста из Лознице, јавно ће бранити завршни (мастер) рад под насловом „МЕЂУЗАВИСНОСТ ОСТВАРЕНЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И ИСПЛАĆЕНИХ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОИЗВОДНИМ ПРЕДУЗЕĆИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ у понедељак, 31.03.2014. године у 14,00 часова, у сали М04 Економског факултета Пале.

Рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

 

Господин Владан Мићић, дипломирани економиста из Лознице, јавно ће бранити завршни (мастер) рад под насловом „МЕТОДОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ МЕРЕНЈА И АНАЛИЗЕ ЕКОНОМИЧНОСТИ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕĆИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ у понедељак, 31.03.2014. године у 12,00 часова, у сали М04 Економског факултета Пале.

Рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

 

Економски факултет Пале