Извјештаји за избор у звање Штампа
понедељак, 26 мај 2014 07:22

Извјештај за избор у звање редовног професора у УНО Менаджмент(пдф)

 

Извјештај за избор у звање ванредног професора у УНО Економска политика (пдф)

 

Економски факултет Пале