Одбрана магистарских теза Штампа
четвртак, 21 септембар 2017 08:23

Господин Предраг Ждрале, дипломирани економиста из Источног Сарајева, јавно ће бранити магистарску тезу под насловом  „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ФИНАНСИРАНЈА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“ у петак 29. 9. 2017. године у 12,00 часова, у сали Научно-наставног Вијећа (број 210) Економског факултета Пале.

Магистарски рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

*  *  *

Госпођица Бранка Копривица, дипломирани економиста из Источног Сарајева, јавно ће бранити магистарску тезу под насловом  „ФИНАНСИРАНЈЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“  у петак 29. 9. 2017. године у 13,30 часова, у сали Научно-наставног Вијећа (број 210) Економског факултета Пале.

Магистарски рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

Економски факултет Пале