Одбране завршних (мастер) радова Штампа
петак, 02 новембар 2018 13:31

Госпођица Милица Томић, дипломирани економиста из Пала, јавно ће бранити завршни (мастер) рад под насловом  „СТРУКТУРА И КОНКУРЕНЦИЈА У ФИНАНСИЈСКОМ СЕКТОРУ БИХ“  у уторак, 18. 12. 2018. године у 12,00 часова, у сали Научно-наставног Вијећа (број 210) Економског факултета Пале.

Рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

*  *  *

Господин Срђан Клисара, дипломирани економиста из Пала, јавно ће бранити завршни (мастер) рад под насловом  „УПРАВЛјАНјЕ ВРИЈЕДНОШĆУ БРЕНДА“  у уторак, 23. 11. 2018. године у 13,00 часова, у сали Научно-наставног Вијећа (број 210) Економског факултета Пале.

Рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

Еконсомски факултет Пале