Одбрана завршног (мастер) рада Штампа
понедељак, 19 новембар 2018 13:57

Госпођица Весна Таушан, дипломирани економиста из Источног Сарајева, јавно ће бранити завршни (мастер) рад под насловом  „ПОДРШКА ПОЛјОПРИВРЕДИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ КАО ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСТИ“  у петак, 7. 12. 2018. године у 14,00 часова, у сали Научно-наставног Вијећа (број 210) Економског факултета Пале.

Рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

Економски факултет Пале