Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна Почетна Вијести Трећи уписни рок у академској 2019/20. години
Трећи уписни рок у академској 2019/20. години Штампа Eл. пошта
четвртак, 19 септембар 2019 08:29

Први циклус студија:


Буджет Суфинансирање Страни држављани Ванредни
СП Економија 0 26 2 10
СП Туризам и хотелијерство 0 9 2 10

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

УПИСНИ РОКОВИ

Трећи уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према слједећим терминима:

(1) пријавлјивање кандидата у току, а завршава 24.9.2019. године;
(2) полагање пријемног испита је 25.9.2019. године са почетком у 9,00 часова;
(3) објавлјивање резултата конкурса је до 25.9.2019. године до 14,00 часова;
(4) упис примлјених кандидата 26.09.2019. године.

Приликом пријаве на пријемни испит, кандидат је дужан поднијети пријаву (попуњава на факултету) и приложити сљедећа документа, и то:

 1. извод из матичне књиге родјених;
 2. увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци;
 3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности,
 5. љекарско увјерење (ово увјерење се доноси прилоком уписа послије пријемног испита)

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврдјује се на основу:

 • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (просјечна оцјена као успјех из свих појединачних предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена предмета четворогодишње средње школе (збир сви оцјена подјели за бројем оцјена) множи са бројем 10 (десет).

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Тест општег знања из економије (оба студијска програма). Тест ће се састојати од 25 питања и радиће се 60 минута. Тест на полагању пријемног испита ће садржавати питања из Информатора. Свако питање садржи три или четири понуђена одговора, од којих је само један тачан. На питање се одговара заокруживањем слова испред одговора. Дозвољено је заокружити само један одговор. За сваки тачан одговор добија се 2 поена.

 • Студенти који су заинтересовани за упис све информације могу добити путем е-поште Ова адреса ел.поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 • Студенти који имају пребивалиште на територији општина Фоча, Гацко, Билећа, Лјубиње, Невесиње, Требиње и Берковићи могу се јавити на горе наведену е-пошту како би мобилни тим Економског факултета Пале преузео њихова документа потребна за пријемни испит на унапријед договореном мјесту (у договорено вријеме) и на тај начин поједноставили процедуру уписа и смањили број долазака.
 • Економски факултет Пале обезбједио је 40 једнократних стипендија у износу од 165 КМ за 40 суфинасирајућих студента уписаних у прву годину првог циклуса студија (оба студијска програма) у академској 2019/20 години. Предност ће имати студенти који остваре боље резултате на ранг листи (објављене листе са сва три уписна рока) и студенти лошијег социјалног статуса.

Информација на:


Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврдјивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

На Медицинском факултету у Фочи право уписа имају кандидати који остваре најмање по 50% тачних одговора из сваког теста појединачно и чија је просјечна оцјена из претходног образовања 3,0 и више.

Уколико број примлјених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Сл.гласник РС“ број 84/14 и 38/17) наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм.

У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 24.5.2019. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2018/2019. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма стим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

* * *

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву, гдје износи 70,00 КМ.

Уплатница 60,00 КМ на:

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буджетска организација - 1251004
 • Врста прихода - 722512
 • Општина – 089
 • Позив на број: 0000000404

Уплата ће се вршити према одлуци управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу универзитета.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврдјеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвидјеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврдјен за упис остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.

Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Декану факултета, у року од 24 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли организационе јединице универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова за први циклус и 72 часа за други циклус од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице универзитета.

ЗВАНЈЕ ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА

 • дипломирани економиста 240 ЕЦТС
 • дипломирани економмиста за туризам и хотелијерство 240 ЕЦТС
 • мастер економије 300 ЕЦТС

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

Висина школарине за редовне студенте првог циклуса студија за студијске програме на Медицинском факултету, Музичкој и Академији ликовних умјетности Универзитета у Источном Сарајеву износ 660 КМ, а све остале студијске програме 440 КМ.

Висина школарине за ванредне студенте првог циклуса студија на свим студијским програмима износи 1.500 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослободјени су:

 1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС И и ИИ категорије,
 3. студенти - инвалиди ВРС од И до В категорије,
 4. студенти са инвалидитетом и
 5. студенти - дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота,  плаћају:

 • студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од ИИИ до ВИ категорије
 • редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској

 

Конкурс

Посебне одредбе/ први и други циклус студија

Општи и посебни услови за трећи циклус студија

 

Мени

Почетна
I циклус
II циклус
Постдипломски студиј
Активности
Асоцијације
Факултет

Онлине:

Имамо 142 гостију на мрежи


..........