Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije SOEF
Studentska organizacija Ekonomskog fakulteta Štampa El. pošta

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju i Zakonom o udruženjima i fondacijama i Statutu fakulteta aktivno djeluje i SOEF. Savez studenata Ekonomskog fakulteta Univerzitet u Istočnom Sarajevu (SOEF) osnovan je 27.11.1995. godine, na osnivačkoj Skupštini kojoj je prisustvovalo 176 studenata. SOEF funkcioniše i svoje zadatke obavlja u skladu sa svojim Statutom. SOEF je vanstranačka organizacija.

Osnovni programski ciljevi i zadaci Saveza studenata su:

 1. Poboljšanje studentskog standarda;
 2. Zastupanje interesa i prava članova Saveza;
 3. Svaki drugi oblik pomoći članovima Saveza;
 4. Unapređenje fakultetske i međufakultetske saradnje, kao i omladinske saradnje u zemlji i inostranstvu;
 5. Stručni rad i usavršavanje članova Saveza;
 6. Organizovanje omladinskih manifestacija, raznih aktivnosti naučnog, kulturnog, sportskog i javnog karaktera, humanitarnih manifestacija, studentskih ekskurzija i sličnih seminara;
 7. Otvaranje omladinskih objekata za obavljanje omladinskih djelatnosti, aktivnosti i realizacija raznih omladinskih programa (kafe klub, skriptarnica, studentski servis, knjižara i sl.);
 8. Izdavanje javnog studentskog glasila za razvoj omladinske i studentske misli;
 9. Doprinos društvenom i kulturnom razvoju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

SOEF je jedan od inicijatora i osnivača, a danas i punopravan član Saveza studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (SSUIS-a) i Studentske unije Republike Srpske (SURS-a).

SOEF je član i Jugoslovenske asocijacije studenata Ekonomskog Fakulteta (JASEF) kao krunske organizacije studenata ekonomije sa prostora Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske koja broji preko 50.000 članova. Članstvo smo započeli 1997. godine kao pridruženi član, a 10.03.2000. godine dobili smo status punopravnog člana.

SOEF je učesnik brojnih Ekonomijada: Ulcinj 1997, Kopaonik 1998, Soko Banja 2000, Aranđelovac 2001, Budva 2002, Teslić 2003. (gdje je SSEF-IS bio jedan od organizatora), Bečići 2004, Jahorina 2005, Ohrid 2006, Tivat 2007, Čanj 2008...

SOEF je izdavač lista "Mladi ekonomist" koji je dugo godina bio i jedini studentski list na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Programska koncepcija, osnov, ciljevi i teme kojima se bavi list "Mladi ekonomist" su aktuelna zbivanja na našem Ekonomskom fakultetu, Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori i svijetu. List se štampa na srpskom jeziku, ijekavskim izgovorom a izlazi najmanje semestralno sa tiražem do 1000 primjeraka i distribuira se prvenstveno na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu ali i širom Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Prilikom distribucije list se ne naplaćuje a sredstva za rad se obezbjeđuju putem sponzorstva i reklama.

RUKOVODSTVO SOEF-a:

 • Milan Lučić (4. godina)- Predsjednik SOEFIS-a
 • Relja Purković (3. godina) - Potpredsjednik SOEFIS-a
 • Željana Nešković (1.godina)- Sekretar SOEFIS-a
Poslednje ažurirano utorak, 23 jun 2020 13:41
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 110 gostiju na mreži


..........