Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 35
2 Pravo u turizmu - Obavještenje 34
3 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 80
4 Svjetska privreda i turizam - Ispit 29
5 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 46
6 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 30
7 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 35
8 Obavještenje o prijavi ispita 114
9 Menadžment manifestacija - Predavanja 39
10 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 57
11 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 34
12 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 132
13 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 123
14 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 145
15 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 185
16 Obavještenje o nadoknadi predavanja 184
17 Finasijsko poslovanje - Ispit 82
18 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 97
19 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 96
20 Osnove ekonomije - Ispit 196
21 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 104
22 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 103
23 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 112
24 Turističke destinacije - Ispit 196
25 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 238
26 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 144
27 Obavještenje o prijavi ispita 213
28 Engleski jezik 1 - Obavještenje 530
29 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 159
30 Obavještenje o održavanju vježbi 230
31 Raspored nastave - Zimski semestar 563
32 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 214
33 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 352
34 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 417
35 Obavještenje o prijavi ispita 212
36 Turistička geografija - Ispit 288
37 Njemački jezik 2 - Ispit 217
38 Turizam i ekologija - Ispit 184
39 Njemački jezik 3 - Ispit 179
40 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 195
41 Obavještenje o prijavi ispita 240
42 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 204
43 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 261
44 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 197
45 Njemački jezik I - Ispit 250
46 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 205
47 Obavještenje o prijavi ispita 336
48 Turizam i ekologija - Ispit 504
49 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 487
50 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 410
51 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 411
52 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 505
53 Pravo u turizmu - Obavještenje 458
54 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 432
55 Obavještenje o prijavi ispita 454
56 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 412
57 Turizam i ekologija - Ispit 467
58 Njemački jezik 2 - Ispit 454
59 Studentska anketa - Obavještenje 426
60 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 423
61 Ekonomika turizma - Ispit 439
62 Obavještenje o ovjeri semestra 535
63 Obavještenje o prijavi ispita 609
64 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 500
65 Obavještenje o izmjeni predavanja 458
66 Ekonomija kulture - Predavanja 419
67 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 435
68 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 506
69 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 458
70 Ekonomika kulture - Predavanja 484
71 Obavještenje o prijavi ispita 637
72 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 481
73 Ekonomika kulture - Predavanja 507
74 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 792
75 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 565
76 Turistička geografija - Ispit 510
77 Ekonomika turizma - Ispit 588
78 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 604
79 Ekonomija kulture - Ispit 560
80 Obavještenje o aprilskom roku 602
81 Turističke destinacije - Obavještenje 514
82 Obavještenje o prijavi ispita 550
83 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 668
84 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 502
85 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 551
86 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 610
87 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 559
88 Promocija u turizmu - Ispit 542
89 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 522
90 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 507
91 Promocija u turizmu - Ispit 529
92 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 546
93 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 548
94 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 532
95 Obavještenje o prijavi ispita 639
96 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 574
97 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 612
98 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 604
99 Ekonomija kulture - Vježbe 609
100 Obavještenje o održavanju nastave 624
101 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 608
102 Ekonomija kulture - Predavanja 559
103 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 649
104 Ekonomika turizma - Vježbe 766
105 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 608
106 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 618
107 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 651
108 Promocija u turizmu - Ispit 592
109 Obavještenje o prijavi ispita 670
110 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 838
111 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 702
112 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 920
113 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 739
114 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 806
115 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 878
116 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 678
117 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 675
118 Promocija u turizmu - Ispit 697
119 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 595
120 Obavještenje o prijavi ispita 749
121 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 729
122 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 620
123 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 735
124 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 687
125 Osnovi ekonomije - Obavještenje 807
126 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 729
127 Promocija u turizmu - Ispit 703
128 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 908
129 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 810
130 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1180
131 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1167
132 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 774
133 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 795
134 Pravo u turizmu - Obavještenje 744
135 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 675
136 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 773
137 Promocija u turizmu - Ispit 688
138 Ekonomija kulture - Ispit 725
139 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 654
140 Promocija u turizmu - Ispit 692
141 Njemački poslovni jezik - Ispit 668
142 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 699
143 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 709
144 Engleski poslovni jezik - Ispit 649
145 Promocija u turizmu - Obavještenje 695
146 Pravo u turizmu - Obavještenje 738
147 Obavještenje o prijavi ispita 698
148 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 688
149 Obavještenje o preuzimanju indeksa 629
150 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 876
151 Obavještenje o preuzimanju indeksa 743
152 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 745
153 Pravo u turizmu - Obavještenje 769
154 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 767
155 Spisak tema za završne radove 872
156 Promocija u turizmu - Obavještenje 689
157 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 756
158 Engleski jezik 2 - Obavještenje 947
159 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 674
160 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 734
161 Engleski poslovni jezik - Ispit 851
162 Njemački poslovni jezik - Ispit 766
163 Ekonomija kulture - Ispit 733
164 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 703
165 Engleski jezik 3 - Predavanja 658
166 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 679
167 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 743
168 Obavještenje o prijavi ispita 797
169 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 764
170 Menadžment manifestacija - Predavanja 733
171 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 853
172 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 819
173 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 753
174 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 868
175 Pravo u turizmu - Ispit 707
176 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 733
177 Pravo u turizmu - Predavanja 780
178 Turizam i ekologija - Ispit 691
179 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 791
180 Osnove ekonomije - Obavještenje 803
181 Osnove statistike i demografija - Ispit 701
182 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 921
183 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 779
184 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 691
185 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 715
186 Finansijsko poslovanje - Vježbe 735
187 Turizam i ekologija - Predavanja 626
188 Menadžment manifestacija - Predavanja 778
189 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 705
190 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 733
191 Turizam i ekologija - Ispit 681
192 Njemački jezik 3 - Ispit 741
193 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 882
194 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 707
195 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 749
196 Raspored nastave - Zimski semestar 1066
197 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 942
198 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 695
199 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 701
200 Turizam i ekologija - Ispit 729
201 Raspored nastave - Zimski semestar 1124
202 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 676
203 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 762
204 Osnove ekonomije - Obavještenje 782
205 Obavještenje o prepisu studenata 721
206 Ekonomija kulture - Ispit 657
207 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 807
208 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 989
209 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 946
210 Osnove ekonomije - Obavještenje 723
211 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1062
212 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 747
213 Pravo u turizmu - Obavještenje 861
214 Obavještenje o prijavi ispita 910
215 Pravo u turizmu - Ispit 812
216 Njemački jezik 1 - Obavještenje 914
217 Osnovi ekonomije - Obavještenje 922
218 Osnove matematike za ekonomiste 842
219 Turizam i ekologija - Ispit 912
220 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 825
221 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 772
222 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1077
223 Obavještenje o prijavi ispita 1056
224 Pravo u turizmu - Obavještenje 1401
225 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1280
226 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1155
227 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1174
228 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1088
229 Osnovi ekonomije - Obavještenje 987
230 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 951
231 Finansijsko poslovanje - Ispit 971
232 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1038
233 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 974
234 Turističke destinacije - Ispit 966
235 Menadžment manifestacija - Ispit 1032
236 Obavještenje o prijavi ispita 1058
237 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1174
238 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1070
239 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1046
240 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1112
241 Pravo u turizmu - Obavještenje 1092
242 Pravo u turizmu - Ispit 1183
243 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1173
244 Osnove ekonomije - Obavještenje 1207
245 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1213
246 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1096
247 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1075
248 Turistička geografija - Vježbe 1075
249 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1069
250 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1059
251 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1078
252 Ekonomika turizma - Obavještenje 1078
253 Obavještenje o prijavi ispita 974
254 Obavještenje o ovjeri semestra 995
255 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1065
256 Njemački jezik 3 - Predavanja 1115
257 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1040
258 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1028
259 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1053
260 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1099
261 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1029
262 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1186
263 Obavještenje o prijavi ispita 1367
264 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1292
265 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1332
266 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1220
267 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1222
268 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1059
269 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 982
270 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1076
271 Turističke destinacije - Obavještenje 1137
272 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1130
273 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1307
274 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1289
275 Osnove ekonomije - Ispit 1215
276 Finansijsko poslovanje - Ispit 1243
277 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1286
278 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1128
279 Ekonomika turizma - Obavještenje 1315
280 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1236
281 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1336
282 Turistička geografija - Vježbe 1189
283 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1240
284 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1276
285 Turističke destinacije - Obavještenje 1261
286 Njemački jezik 4 - Ispit 1233
287 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1224
288 Obavještenje o prijavi ispita 1291
289 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1576
290 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1487
291 Turističke destinacije - Vježbe 1231
292 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1372
293 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1260
294 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1354
295 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1319
296 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1407
297 Turistička geografija - Ispit 1321
298 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1375
299 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1451
300 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1343
301 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1349
302 Obavještenje o prijavi ispita 1644
303 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1699
304 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1423
305 Ekonomika turizma - Ispit 1534
306 Finansijsko poslovanje - Ispit 1579
307 Osnove ekonomije - Ispit 1816
308 Raspored predavanja za ljetni semestar 1936
309 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1564
310 Osnove ekonomije - Obavještenje 1657
311 Obavještenje za studente 4. godine 1771
312 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1946
313 Obavještenje o prijavi ispita 1677
314 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1628
315 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1847
316 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1671
317 Promocija u turizmu - Ispit 1749
318 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1880
319 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1646
320 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1594
321 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1844
322 Obavještenje o prijavi ispita 1945
323 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1732
324 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1600
325 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1670
326 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1753
327 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1686
328 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2161
329 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1866
330 Promocija u turizmu - Obavještenje 2038
331 Pravo u turizmu - Obavještenje 1933
332 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1755
333 Engleski jezika 2 - Predavanja 1796
334 Engleski jezik 1 - Predavanja 1943
335 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2061
336 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1921
337 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2066
338 Osnove ekonomije - Obavještenje 2065
339 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2156
340 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1893
341 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1894
342 Obavještenje o prijavi ispita 1966
343 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2011
344 Osnove ekonomije - Vježbe 2647
345 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2068
346 Ekonomika turizma - Ispit 1941
347 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2131
348 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1954
349 Promocija u turizmu - Obavještenje 2359
350 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2035
351 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1886
352 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2017
353 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2103
354 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2008
355 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2061
356 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1737
357 Osnove ekonomije - Vježbe 1995
358 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1979
359 Obavještenje o odgađanju nastave 2018
360 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1973
361 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2075
362 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2021
363 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1963
364 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2146
365 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1924
366 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2132
367 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1902
368 Obavještenje o prijavi ispita 1934
369 Njemački jezik - Obavještenje 2016
370 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2026
371 Menadžment manifestacija - Predavanja 2213
372 Osnove statistike i demografija - Ispit 1793
373 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1915
374 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2130
375 Osnove statistike i demografija - Ispit 2178
376 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2132
377 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2060
378 Osnove ekonomije - Obavještenje 2082
379 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2090
380 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2014
381 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2017
382 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1990
383 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1988
384 Pravo u turizmu - Vježbe 2071
385 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2111
386 Obavještenje o prijavi ispita 2057
387 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2181
388 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1999
389 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2467
390 Marketing menadžment - Ispit 1955
391 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2038
392 Osnove ekonomije - Obavještenje 2173
393 Ekonomika turizma - Ispit 2018
394 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2007
395 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2034
396 Pravo u turizmu - Vježbe 2087
397 Obavještenje o stručnoj praksi 2257
398 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2111
399 Engleski jezik 1 - Predavanja 2111
400 Njemački jezik 3 - Ispit 2043
401 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1997
402 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2085
403 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2140
404 Obavještenje o prijavi ispita 2177
405 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2182
406 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2050
407 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2041
408 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2085
409 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2151
410 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2135
411 Osnove ekonomije - Vježbe 2322
412 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2101
413 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2123
414 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2296
415 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2016
416 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2232
417 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2165
418 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2114
419 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2447
420 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2265
421 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2478
422 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2266
423 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2398
424 Njemački jezik 1 - Ispit 2412
425 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2414
426 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2649
427 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2195
428 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2229
429 Pravo u turizmu - Ispit 2293
430 Osnove ekonomije - Obavještenje 2506
431 Obavještenje o prijavi ispita 2580
432 Njemački jezik 1 - Ispit 2633
433 Osnovi matematike za ekonomiste 2704
434 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2416
435 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2515
436 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2554
437 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2515
438 Osnove ekonomije - Obavještenje 2548
439 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2432
440 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2451
441 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2607
442 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2669
443 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2482
444 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2448
445 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2451
446 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2765
447 Turistička geografija - Vježbe 2413
448 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2521
449 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2209
450 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2625
451 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2698
452 Turistička geografija - Vježbe 2588
453 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2225
454 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2507
455 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2523
456 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2636
457 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2597
458 Engleski jezik 3 - Predavanja 2561
459 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2608
460 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2484
461 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2705
462 Turistička geografija - Vježbe 2638
463 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2556
464 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2733
465 Obavještenje o prijavi ispita 2747
466 Osnove statistike i demografija - Ispit 2892
467 Turistička geografija - Vježbe 2462
468 Turistička geografija - Vježbe 2604
469 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2489
470 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2762
471 Turistička geografija - Vježbe 2539
472 Engleski jezik 4 - Predavanja 2476
473 Engleski jezik 3 - Predavanja 2744
474 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2583
475 Pravo u turizmu - Ispit 2575
476 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2492
477 Turistička geografija - Vježbe 2602
478 Turističke destinacije - Predavanja 2485
479 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2608
480 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2634
481 Sociologija kulture i religije - Ispit 2431
482 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2584
483 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2429
484 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2544
485 Pravo u turizmu - Ispit 2555
486 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2456
487 Nejmački jezik – Termini nastave 2677
488 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2608
489 Njemački jezik - Ispit 2622
490 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2535
491 Treća godina - Predavanja i vježbe 2646
492 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2594
493 Ekonomika turizma - Vježbe 2629
494 Obavještenje o prijavi ispita 2688
495 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2669
496 Ekonomika turizma - Predavanja 2775
497 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2826
498 Obavještenje o prijavi ispita 2895
499 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2965
500 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2594
501 Turističke destinacije - Vježbe 2837
502 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2817
503 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2947
504 Raspored nastave - Ljetni semestar 3221
505 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2770
506 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3027
507 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2764
508 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2918
509 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2777
510 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2945
511 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3023
512 Obavještenje o prijavi ispita 2907
513 Sociologija kulture i religije- Ispit 3019
514 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2940
515 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2821
516 Pravo u turizmu - Ispit 3090
517 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2909
518 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2920
519 Pravo u turizmu - Obavještenje 2944
520 Pravo u turizmu - Ispit 2760
521 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2901
522 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2978
523 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2860
524 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2788
525 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2770
526 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2900
527 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2991
528 Menadžment manifestacija - Vježbe 2793
529 Obavještenje o prijavi ispita 3158
530 Promocija u turizmu - Vježbe 2830
531 Promocija u turizmu - Obavještenje 3026
532 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3140
533 Pravo u turizmu - Obavještenje 3008
534 Pravo u turizmu - Predavanja 3114
535 Pravo u turizmu - Obavještenje 2796
536 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2954
537 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3013
538 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2930
539 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2990
540 Pravo u turizmu - Obavještenje 3151
541 Druga godina - Predavanja 2835
542 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3091
543 Obavještenje o prijavi ispita 2864
544 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2630
545 Pravo u turizmu - Obavještenje 2867
546 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3026
547 Parvo u turizmu - Ispit 2902
548 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2870
549 Pravo u turizmu - Predavanja 2963
550 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2882
551 Promocija u turizmu - Obavještenje 2913
552 Druga godina - Predavanja 2937
553 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3112
554 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3074
555 Paravo u turizmu - Obavještenje 3170
556 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3077
557 Obavještenje o odgađanju nastave 2918
558 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2790
559 Menadžment manifestacija - Predavanja 2887
560 Pravo u turizmu - Obavještenje 2863
561 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3105
562 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2766
563 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3091
564 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2984
565 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2937
566 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3095
567 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3104
568 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3200
569 Prijava za EIAT konferenciju 2948
570 Obavještenje o prijavi ispita 3089
571 Obavještenje - "Kolizija" 3002
572 Obavještenje o promociji diploma 2819
573 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2875
574 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2942
575 Pravo u turizmu - Obavještenje 3028
576 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3329
577 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3094
578 Obavještenje o upisu studenata 2968
579 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3031
580 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2946
581 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2885
582 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2691
583 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2815
584 Osnove ekonomije - Predavanje 3131
585 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2865
586 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3020
587 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3096
588 Promocija u turizmu - Predavanja 2988
589 Finansijsko poslovanje - Ispit 3024
590 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2860
591 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2791
592 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2978
593 Obavještenje o uslovima za upis godine 2942
594 Pravo u turizmu - Predavanja 2824
595 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3018
596 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2979
597 Pravo u turizmu - Ispit 3116
598 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3185
599 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2795
600 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2984
601 Pravo u turizmu -Ispit 3050
602 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2876
603 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2931
604 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2879
605 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3146
606 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3132
607 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2848
608 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2957
609 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2899
610 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2773
611 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3097
612 Parvo u turizmu - Ispit 3018
613 Ekonomika turizma - Obavještenje 2931
614 Njemački jezik - Obavještenje 3033
615 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3123
616 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3092
617 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3030
618 Brucoško jutro - Obavještenje 2884
619 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2984
620 Obavještenje o prijavi ispita 2960
621 Raspored nastave - Zimski semestar 3380
622 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3020
623 Osnove statistike i demografija - Ispit 3136
624 Pravo u turizmu - Obavještenje 2793
625 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3609
626 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3075
627 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2846
628 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2805
629 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3089
630 Obavještenje o prijavi ispita 3169
631 Finansijsko poslovanje - Ispit 3182
632 Pravo u turizmu - Obavještenje 3111
633 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2985
634 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3326
635 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2995
636 Obavještenje o prijavi ispita 3202
637 Njemački jezik - Obavještenje 3196
638 Ekonomika turizma - Obavještenje 3545
639 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3308
640 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3276
641 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3207
642 Obavještenje o prijavi ispita 3176
643 Sociologija kulture i religije - Ispit 3117
644 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3245
645 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2877
646 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4075
647 Obavještenje o regulisanju obaveza 3067
648 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3270
649 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3250
650 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2973
651 Ekonomika turizma - Vježbe 3212
652 Obavještenje o predavanjima 3181
653 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3037
654 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3606
655 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3188
656 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3580
657 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3262
658 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3260
659 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3132
660 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3517
661 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2999
662 Pravo u turizmu - Obavještenje 3324
663 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3337
664 Turizam i ekologija - Ispit 3272
665 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3436
666 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3397
667 Ekonomika turizma - Predavanja 3045
668 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3368
669 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3184
670 Njemački jezik 2 - Predavanja 3145
671 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3544
672 Ekonomika turizma - Predavanja 3052
673 Ekonomika turizma - Predavanja 3285
674 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3034
675 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3455
676 Ekonomika turizma - Vježbe 3268
677 Pravo u turizmu - Obavještenje 3496
678 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3546
679 Raspored nastave - Ljetni semestar 3983
680 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3374
681 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3285
682 Pravo u turizmu - Obavještenje 3348
683 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3108
684 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3301
685 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3401
686 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3231
687 Ekonomika turizma - Ispit 3052
688 Sociologija kulture i religije - Ispit 3265
689 Privredno pravo - Obavještenje 3426
690 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3287
691 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3403
692 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3522
693 Turistička geografija - Ispit 3323
694 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3441
695 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3444
696 Pravo u turizmu - Obavještenje 3485
697 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3689
698 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3377
699 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3506
700 Obavještenje o podjeli indeksa 3381
701 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3551
702 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3564
703 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3479
704 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3527
705 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3399
706 Obavještenje o regulisanju statusa 3360
707 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3553
708 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3335
709 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3698
710 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3571
711 Pravo u turizmu - Obavještenje 3418
712 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3390
713 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3420
714 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3464
715 Obavještenje za studente strane državljane 3454
716 Promocija u turizmu - Obavještenje 3529
717 Pravo u turizmu - Ispit 3430
718 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3286
719 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3253
720 Pravo u turizmu - Vježbe 3326
721 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3377
722 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3094
723 Pravo u turizmu - Obavještenje 3395
724 Obavještenje o stručnoj praksi 3565
725 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3372
726 Engleski jezik 1 - Predavanja 3750
727 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3473
728 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4551
729 Sociologija kulture i religije - Ispit 3452
730 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3514
731 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3208
732 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3291
733 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3378
734 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3325
735 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3457
736 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3186
737 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3601
738 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3479
739 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3512
740 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3412
741 Raspored nastave - Zimski semestar 3621
742 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3483
743 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3576
744 Obavještenje o održavanju vježbi 3346
745 Studentska služba - Obavještenje 3714
746 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3329
747 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3596
748 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3550
749 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3483
750 Brucoško jutro - Obavještenje 3610
751 Finansijsko poslovanje - Ispit 3474
752 Raspored nastave - Zimski semestar 3589
753 Obavještenje o prijavi ispita 3611
754 Finansijsko poslovanje - Ispit 3372
755 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3513
756 Obavještenje o prijavi ispita 4102
757 Finansijsko poslovanje - Ispit 3667
758 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3717
759 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4063
760 Turizam i ekologija - Ispit 3711
761 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3768
762 Pravo u turizmu - Ispit 3805
763 Finansijsko poslovanje - Ispit 3741
764 Obavještenje o prijavi ispita 3722
765 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3927
766 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3717
767 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3720
768 Turističke destinacije - Ispit 3727
769 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3538
770 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3640
771 Turističke destinacije - Predavanja 4642
772 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3714
773 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3716
774 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4111
775 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3749
776 Ekonomika turizma - Predavanja 4087
777 Ekonomika turizma - Predavanja 3799
778 Finansijsko poslovanje - Ispit 4021
779 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4054
780 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4124
781 Turističke destinacije - Predavanja 3626
782 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3944
783 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3731
784 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3937
785 Osnove statistike i demografija - Ispit 3946
786 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3781
787 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3872
788 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4121
789 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3995
790 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3959
791 Sociologija kulture i religije - Ispit 4078
792 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3964
793 Obavještenje o prijavi ispita 3690
794 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3676
795 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3691
796 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3818
797 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3793
798 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3976
799 Njemački jezik 2 - Predavanja 4047
800 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3927
801 Pravo u turizmu - Ispit 4037
802 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4328
803 Osnovi ekonomije - Ispit 3907
804 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4220
805 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4079
806 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3961
807 Pravo u turizmu - Obavještenje 4007
808 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3808
809 Obavještenje o prijavi ispita 3958
810 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3805
811 Osnove ekonomije - Obavještenje 3783
812 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4052
813 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4028
814 Osnove ekonomije - Vježbe 3709
815 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3744
816 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3963
817 Pravo u turizmu - Obavještenje 3995
818 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4439
819 Obavještenje o prijavi ispita 3936
820 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3848
821 Osnove ekonomije - Vježbe 3907
822 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4168
823 Pravo u turizmu - Predavanja 4057
824 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4774
825 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4324
826 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4187
827 Pravo u turizmu - Vježbe 3958
828 Osnove ekonomije - Predavanja 3859
829 Pravo u turizmu - Obavještenje 3962
830 Obavještenje o regulisanju statusa 4069
831 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3953
832 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3856
833 Obavještenje o odlaganju predavanja 3849
834 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4135
835 Osnove ekonomije - Vježbe 4087
836 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4084
837 Osnove ekonomije - Predavanja 4067
838 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3918
839 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4097
840 Pravo u turizmu - Predavanje 4009
841 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4227
842 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4047
843 Osnovi ekonomije - Vježbe 4051
844 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4054
845 Osnovi ekonomije - Predavanja 4219
846 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4048
847 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4342
848 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4139
849 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3802
850 Obavještenje o pravilima studiranja 4143
851 Osnovi ekonomije - Vježbe 4180
852 Obavješetenje o upisu studenata 4038
853 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4025
854 Obavješetenje o terminima ispita 4081
855 Brucoško jutro - Obavještenje 4104
856 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4226
857 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4055
858 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4666
859 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4247
860 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4238
861 Osnovi ekonomije - Ispit 4223
862 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4025
863 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4831
864 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4413
865 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4166
866 Ekonomika turizma - Ispit 4187
867 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3955
868 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4217
869 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4317
870 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4997
871 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4755
872 Pravo u turizmu - Predavanje 4273
873 Engleski jezik - Predavanja 4451
874 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4386
875 Marketing menadžment - Obavještenje 4536
876 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4525
877 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4556
878 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4357
879 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4931
880 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4425
881 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4402
882 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4454
883 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4916
884 Osnove ekonomije - Vježbe 4541
885 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4315
886 Osnove ekonomije - Vježbe 4252
887 Osnove ekonomije - Predavanja 4357
888 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3997
889 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4235
890 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4538
891 Osnove ekonomije - Predavanja 4542
892 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4391
893 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4378
894 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4457
895 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4447
896 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4631
897 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4727
898 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5270
899 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4316
900 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4812
901 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4523
902 Osnovi ekonomije - Vježbe 4268
903 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4484
904 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4619
905 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4520
906 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4466
907 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4863
908 Brucoško jutro - Obavještenje 4432
909 Obavještenje o početku nastave 4351
910 Njemački jezik 1 - Ispit 4336
911 Osnove statistike i demografija - Ispit 4333
912 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4883
913 Sociologija kulture i religije - Ispit 4425
914 Turistička geografija - Ispit 4598
915 Ekonomika turizma - Ispit 4761
916 Engleski jezik 1 - Ispit 4449
917 Obavještenje o ovjeri semestra 4513
918 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4823
919 Ekonomika turizma - Predavanja 4518
920 Ekonomika turizma - Predavanja 4516
921 Ekonomika turizma - Predavanja 4778
922 Turistička geografija - Ispit 4693
923 Sociologija kulture i religije - Ispit 4753
924 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5216
925 Ekonomika turizma - Predavanja 4745
926 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5128
927 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4844
928 Turistička geografija - Ispit 4830
929 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4833
930 Turistička geografija - Ispit 4738
931 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4764
932 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4773
933 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4678
934 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4899
935 Turistička geografija - Predavanja 4934
936 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4696
937 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4940
938 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4681
939 Raspored predavanja - Peta sedmica 4906
940 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4690
941 Raspored predavanja - Treća sedmica 4961
942 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4929
943 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4921
944 Raspored predavanja - Druga sedmica 4898
945 Raspored predavanja - Prva sedmica 4906
946 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5356
947 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4797
948 Upis 2012/13 - Obavještenje 5476
949 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5213
950 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5272
951 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5294
 

Online:

Imamo 97 gostiju na mreži


..........