Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Turistička geografija - Ispit 37
2 Njemački jezik 2 - Ispit 24
3 Turizam i ekologija - Ispit 42
4 Njemački jezik 3 - Ispit 32
5 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 39
6 Obavještenje o prijavi ispita 86
7 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 48
8 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 91
9 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 60
10 Njemački jezik I - Ispit 89
11 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 75
12 Obavještenje o prijavi ispita 173
13 Turizam i ekologija - Ispit 339
14 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 331
15 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 256
16 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 267
17 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 362
18 Pravo u turizmu - Obavještenje 285
19 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 273
20 Obavještenje o prijavi ispita 284
21 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 252
22 Turizam i ekologija - Ispit 327
23 Njemački jezik 2 - Ispit 301
24 Studentska anketa - Obavještenje 281
25 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 256
26 Ekonomika turizma - Ispit 294
27 Obavještenje o ovjeri semestra 383
28 Obavještenje o prijavi ispita 446
29 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 343
30 Obavještenje o izmjeni predavanja 307
31 Ekonomija kulture - Predavanja 264
32 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 299
33 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 345
34 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 285
35 Ekonomika kulture - Predavanja 329
36 Obavještenje o prijavi ispita 463
37 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 320
38 Ekonomika kulture - Predavanja 346
39 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 622
40 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 412
41 Turistička geografija - Ispit 351
42 Ekonomika turizma - Ispit 413
43 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 436
44 Ekonomija kulture - Ispit 381
45 Obavještenje o aprilskom roku 448
46 Turističke destinacije - Obavještenje 348
47 Obavještenje o prijavi ispita 391
48 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 509
49 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 340
50 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 405
51 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 429
52 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 405
53 Promocija u turizmu - Ispit 382
54 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 362
55 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 367
56 Promocija u turizmu - Ispit 369
57 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 375
58 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 387
59 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 388
60 Obavještenje o prijavi ispita 489
61 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 402
62 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 446
63 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 450
64 Ekonomija kulture - Vježbe 434
65 Obavještenje o održavanju nastave 479
66 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 460
67 Ekonomija kulture - Predavanja 406
68 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 495
69 Ekonomika turizma - Vježbe 549
70 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 445
71 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 454
72 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 478
73 Promocija u turizmu - Ispit 427
74 Obavještenje o prijavi ispita 524
75 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 638
76 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 542
77 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 747
78 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 595
79 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 634
80 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 727
81 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 535
82 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 504
83 Promocija u turizmu - Ispit 528
84 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 445
85 Obavještenje o prijavi ispita 586
86 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 581
87 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 486
88 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 570
89 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 545
90 Osnovi ekonomije - Obavještenje 648
91 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 567
92 Promocija u turizmu - Ispit 555
93 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 752
94 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 648
95 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1022
96 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 999
97 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 614
98 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 638
99 Pravo u turizmu - Obavještenje 579
100 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 526
101 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 602
102 Promocija u turizmu - Ispit 521
103 Ekonomija kulture - Ispit 561
104 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 516
105 Promocija u turizmu - Ispit 521
106 Njemački poslovni jezik - Ispit 516
107 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 535
108 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 553
109 Engleski poslovni jezik - Ispit 503
110 Promocija u turizmu - Obavještenje 546
111 Pravo u turizmu - Obavještenje 590
112 Obavještenje o prijavi ispita 548
113 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 547
114 Obavještenje o preuzimanju indeksa 486
115 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 713
116 Obavještenje o preuzimanju indeksa 592
117 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 597
118 Pravo u turizmu - Obavještenje 619
119 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 607
120 Spisak tema za završne radove 699
121 Promocija u turizmu - Obavještenje 570
122 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 611
123 Engleski jezik 2 - Obavještenje 781
124 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 525
125 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 575
126 Engleski poslovni jezik - Ispit 677
127 Njemački poslovni jezik - Ispit 624
128 Ekonomija kulture - Ispit 582
129 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 549
130 Engleski jezik 3 - Predavanja 508
131 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 527
132 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 599
133 Obavještenje o prijavi ispita 647
134 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 610
135 Menadžment manifestacija - Predavanja 583
136 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 687
137 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 653
138 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 604
139 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 717
140 Pravo u turizmu - Ispit 553
141 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 574
142 Pravo u turizmu - Predavanja 626
143 Turizam i ekologija - Ispit 545
144 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 628
145 Osnove ekonomije - Obavještenje 647
146 Osnove statistike i demografija - Ispit 563
147 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 768
148 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 627
149 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 543
150 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 564
151 Finansijsko poslovanje - Vježbe 585
152 Turizam i ekologija - Predavanja 481
153 Menadžment manifestacija - Predavanja 619
154 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 548
155 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 586
156 Turizam i ekologija - Ispit 527
157 Njemački jezik 3 - Ispit 614
158 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 717
159 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 556
160 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 595
161 Raspored nastave - Zimski semestar 901
162 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 801
163 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 547
164 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 554
165 Turizam i ekologija - Ispit 570
166 Raspored nastave - Zimski semestar 956
167 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 550
168 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 606
169 Osnove ekonomije - Obavještenje 632
170 Obavještenje o prepisu studenata 575
171 Ekonomija kulture - Ispit 502
172 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 647
173 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 843
174 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 789
175 Osnove ekonomije - Obavještenje 575
176 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 897
177 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 595
178 Pravo u turizmu - Obavještenje 713
179 Obavještenje o prijavi ispita 767
180 Pravo u turizmu - Ispit 629
181 Njemački jezik 1 - Obavještenje 743
182 Osnovi ekonomije - Obavještenje 759
183 Osnove matematike za ekonomiste 684
184 Turizam i ekologija - Ispit 759
185 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 671
186 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 619
187 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 919
188 Obavještenje o prijavi ispita 915
189 Pravo u turizmu - Obavještenje 1252
190 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1123
191 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1010
192 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1037
193 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 947
194 Osnovi ekonomije - Obavještenje 838
195 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 801
196 Finansijsko poslovanje - Ispit 825
197 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 892
198 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 834
199 Turističke destinacije - Ispit 819
200 Menadžment manifestacija - Ispit 874
201 Obavještenje o prijavi ispita 885
202 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1012
203 Njemački jezik 3 - Obavještenje 903
204 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 862
205 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 976
206 Pravo u turizmu - Obavještenje 926
207 Pravo u turizmu - Ispit 1024
208 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1007
209 Osnove ekonomije - Obavještenje 1069
210 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1056
211 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 936
212 Engleski jezik 3 - Obavještenje 913
213 Turistička geografija - Vježbe 915
214 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 921
215 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 910
216 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 936
217 Ekonomika turizma - Obavještenje 935
218 Obavještenje o prijavi ispita 819
219 Obavještenje o ovjeri semestra 875
220 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 910
221 Njemački jezik 3 - Predavanja 948
222 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 896
223 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 882
224 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 906
225 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 938
226 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 867
227 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1024
228 Obavještenje o prijavi ispita 1235
229 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1141
230 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1197
231 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1053
232 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1080
233 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 919
234 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 853
235 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 929
236 Turističke destinacije - Obavještenje 980
237 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 984
238 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1169
239 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1129
240 Osnove ekonomije - Ispit 1066
241 Finansijsko poslovanje - Ispit 1083
242 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1144
243 Osnove ekonomije - Obavješetenje 982
244 Ekonomika turizma - Obavještenje 1153
245 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1079
246 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1182
247 Turistička geografija - Vježbe 1031
248 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1098
249 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1128
250 Turističke destinacije - Obavještenje 1116
251 Njemački jezik 4 - Ispit 1077
252 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1080
253 Obavještenje o prijavi ispita 1151
254 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1415
255 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1338
256 Turističke destinacije - Vježbe 1090
257 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1228
258 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1107
259 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1192
260 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1157
261 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1259
262 Turistička geografija - Ispit 1168
263 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1212
264 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1295
265 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1219
266 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1198
267 Obavještenje o prijavi ispita 1500
268 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1530
269 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1278
270 Ekonomika turizma - Ispit 1380
271 Finansijsko poslovanje - Ispit 1432
272 Osnove ekonomije - Ispit 1673
273 Raspored predavanja za ljetni semestar 1740
274 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1396
275 Osnove ekonomije - Obavještenje 1504
276 Obavještenje za studente 4. godine 1613
277 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1790
278 Obavještenje o prijavi ispita 1524
279 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1484
280 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1687
281 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1508
282 Promocija u turizmu - Ispit 1590
283 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1721
284 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1484
285 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1459
286 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1709
287 Obavještenje o prijavi ispita 1786
288 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1588
289 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1439
290 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1522
291 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1590
292 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1540
293 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2001
294 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1720
295 Promocija u turizmu - Obavještenje 1881
296 Pravo u turizmu - Obavještenje 1799
297 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1580
298 Engleski jezika 2 - Predavanja 1648
299 Engleski jezik 1 - Predavanja 1783
300 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1918
301 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1781
302 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1897
303 Osnove ekonomije - Obavještenje 1913
304 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2019
305 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1764
306 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1739
307 Obavještenje o prijavi ispita 1811
308 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1863
309 Osnove ekonomije - Vježbe 1819
310 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1894
311 Ekonomika turizma - Ispit 1765
312 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1963
313 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1817
314 Promocija u turizmu - Obavještenje 2221
315 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1897
316 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1720
317 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1872
318 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1947
319 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1858
320 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1900
321 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1589
322 Osnove ekonomije - Vježbe 1844
323 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1826
324 Obavještenje o odgađanju nastave 1875
325 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1828
326 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1935
327 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1872
328 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1794
329 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1996
330 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1772
331 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1978
332 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1753
333 Obavještenje o prijavi ispita 1772
334 Njemački jezik - Obavještenje 1850
335 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1876
336 Menadžment manifestacija - Predavanja 2054
337 Osnove statistike i demografija - Ispit 1665
338 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1770
339 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1986
340 Osnove statistike i demografija - Ispit 2021
341 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1964
342 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1918
343 Osnove ekonomije - Obavještenje 1918
344 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1927
345 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1862
346 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1853
347 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1848
348 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1818
349 Pravo u turizmu - Vježbe 1923
350 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1945
351 Obavještenje o prijavi ispita 1898
352 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2031
353 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1858
354 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2297
355 Marketing menadžment - Ispit 1794
356 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1881
357 Osnove ekonomije - Obavještenje 2011
358 Ekonomika turizma - Ispit 1889
359 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1853
360 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1886
361 Pravo u turizmu - Vježbe 1937
362 Obavještenje o stručnoj praksi 2106
363 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1951
364 Engleski jezik 1 - Predavanja 1966
365 Njemački jezik 3 - Ispit 1907
366 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1839
367 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1934
368 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1997
369 Obavještenje o prijavi ispita 2024
370 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2016
371 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1882
372 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1874
373 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1951
374 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1994
375 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1995
376 Osnove ekonomije - Vježbe 2170
377 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1935
378 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1945
379 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2150
380 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1852
381 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2080
382 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2000
383 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1963
384 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2297
385 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2109
386 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2315
387 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2109
388 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2237
389 Njemački jezik 1 - Ispit 2256
390 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2238
391 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2492
392 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2042
393 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2070
394 Pravo u turizmu - Ispit 2136
395 Osnove ekonomije - Obavještenje 2350
396 Obavještenje o prijavi ispita 2400
397 Njemački jezik 1 - Ispit 2479
398 Osnovi matematike za ekonomiste 2557
399 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2270
400 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2367
401 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2388
402 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2361
403 Osnove ekonomije - Obavještenje 2386
404 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2283
405 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2298
406 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2450
407 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2507
408 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2325
409 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2280
410 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2295
411 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2616
412 Turistička geografija - Vježbe 2253
413 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2373
414 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2069
415 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2476
416 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2546
417 Turistička geografija - Vježbe 2421
418 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2111
419 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2350
420 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2366
421 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2469
422 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2454
423 Engleski jezik 3 - Predavanja 2399
424 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2437
425 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2336
426 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2530
427 Turistička geografija - Vježbe 2473
428 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2429
429 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2568
430 Obavještenje o prijavi ispita 2572
431 Osnove statistike i demografija - Ispit 2733
432 Turistička geografija - Vježbe 2300
433 Turistička geografija - Vježbe 2446
434 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2333
435 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2591
436 Turistička geografija - Vježbe 2379
437 Engleski jezik 4 - Predavanja 2314
438 Engleski jezik 3 - Predavanja 2583
439 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2418
440 Pravo u turizmu - Ispit 2401
441 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2322
442 Turistička geografija - Vježbe 2460
443 Turističke destinacije - Predavanja 2336
444 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2454
445 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2467
446 Sociologija kulture i religije - Ispit 2276
447 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2419
448 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2284
449 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2387
450 Pravo u turizmu - Ispit 2389
451 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2301
452 Nejmački jezik – Termini nastave 2515
453 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2454
454 Njemački jezik - Ispit 2464
455 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2398
456 Treća godina - Predavanja i vježbe 2496
457 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2437
458 Ekonomika turizma - Vježbe 2481
459 Obavještenje o prijavi ispita 2519
460 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2528
461 Ekonomika turizma - Predavanja 2630
462 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2676
463 Obavještenje o prijavi ispita 2737
464 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2802
465 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2452
466 Turističke destinacije - Vježbe 2674
467 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2664
468 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2785
469 Raspored nastave - Ljetni semestar 3096
470 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2620
471 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2870
472 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2613
473 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2775
474 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2612
475 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2779
476 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2856
477 Obavještenje o prijavi ispita 2740
478 Sociologija kulture i religije- Ispit 2872
479 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2791
480 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2663
481 Pravo u turizmu - Ispit 2918
482 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2753
483 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2749
484 Pravo u turizmu - Obavještenje 2787
485 Pravo u turizmu - Ispit 2602
486 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2740
487 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2830
488 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2719
489 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2652
490 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2614
491 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2727
492 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2834
493 Menadžment manifestacija - Vježbe 2633
494 Obavještenje o prijavi ispita 3005
495 Promocija u turizmu - Vježbe 2675
496 Promocija u turizmu - Obavještenje 2863
497 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2992
498 Pravo u turizmu - Obavještenje 2855
499 Pravo u turizmu - Predavanja 2968
500 Pravo u turizmu - Obavještenje 2649
501 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2811
502 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2855
503 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2770
504 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2825
505 Pravo u turizmu - Obavještenje 2988
506 Druga godina - Predavanja 2685
507 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2938
508 Obavještenje o prijavi ispita 2701
509 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2484
510 Pravo u turizmu - Obavještenje 2713
511 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2872
512 Parvo u turizmu - Ispit 2751
513 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2711
514 Pravo u turizmu - Predavanja 2816
515 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2740
516 Promocija u turizmu - Obavještenje 2755
517 Druga godina - Predavanja 2774
518 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2944
519 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2942
520 Paravo u turizmu - Obavještenje 3029
521 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2926
522 Obavještenje o odgađanju nastave 2769
523 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2642
524 Menadžment manifestacija - Predavanja 2736
525 Pravo u turizmu - Obavještenje 2713
526 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2958
527 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2610
528 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2945
529 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2816
530 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2796
531 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2937
532 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2942
533 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3046
534 Prijava za EIAT konferenciju 2805
535 Obavještenje o prijavi ispita 2965
536 Obavještenje - "Kolizija" 2858
537 Obavještenje o promociji diploma 2667
538 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2705
539 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2803
540 Pravo u turizmu - Obavještenje 2874
541 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3157
542 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2933
543 Obavještenje o upisu studenata 2809
544 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2884
545 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2804
546 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2735
547 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2539
548 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2664
549 Osnove ekonomije - Predavanje 2970
550 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2727
551 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2875
552 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2941
553 Promocija u turizmu - Predavanja 2823
554 Finansijsko poslovanje - Ispit 2865
555 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2721
556 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2633
557 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2806
558 Obavještenje o uslovima za upis godine 2782
559 Pravo u turizmu - Predavanja 2669
560 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2860
561 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2832
562 Pravo u turizmu - Ispit 2973
563 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3040
564 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2639
565 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2833
566 Pravo u turizmu -Ispit 2885
567 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2736
568 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2781
569 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2736
570 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3004
571 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2976
572 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2722
573 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2798
574 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2755
575 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2638
576 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2958
577 Parvo u turizmu - Ispit 2864
578 Ekonomika turizma - Obavještenje 2792
579 Njemački jezik - Obavještenje 2871
580 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2970
581 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2929
582 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2872
583 Brucoško jutro - Obavještenje 2759
584 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2825
585 Obavještenje o prijavi ispita 2813
586 Raspored nastave - Zimski semestar 3235
587 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2864
588 Osnove statistike i demografija - Ispit 2992
589 Pravo u turizmu - Obavještenje 2640
590 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3454
591 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2921
592 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2693
593 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2653
594 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2949
595 Obavještenje o prijavi ispita 3004
596 Finansijsko poslovanje - Ispit 3038
597 Pravo u turizmu - Obavještenje 2971
598 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2840
599 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3164
600 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2849
601 Obavještenje o prijavi ispita 3049
602 Njemački jezik - Obavještenje 3060
603 Ekonomika turizma - Obavještenje 3412
604 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3156
605 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3096
606 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3068
607 Obavještenje o prijavi ispita 3020
608 Sociologija kulture i religije - Ispit 2958
609 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3076
610 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2714
611 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3921
612 Obavještenje o regulisanju obaveza 2921
613 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3124
614 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3095
615 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2818
616 Ekonomika turizma - Vježbe 3059
617 Obavještenje o predavanjima 3036
618 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2887
619 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3465
620 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3028
621 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3419
622 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3119
623 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3086
624 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2975
625 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3366
626 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2850
627 Pravo u turizmu - Obavještenje 3168
628 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3176
629 Turizam i ekologija - Ispit 3131
630 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3277
631 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3236
632 Ekonomika turizma - Predavanja 2893
633 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3207
634 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3039
635 Njemački jezik 2 - Predavanja 3003
636 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3373
637 Ekonomika turizma - Predavanja 2911
638 Ekonomika turizma - Predavanja 3123
639 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2879
640 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3305
641 Ekonomika turizma - Vježbe 3106
642 Pravo u turizmu - Obavještenje 3328
643 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3386
644 Raspored nastave - Ljetni semestar 3839
645 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3233
646 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3118
647 Pravo u turizmu - Obavještenje 3183
648 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2961
649 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3142
650 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3242
651 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3096
652 Ekonomika turizma - Ispit 2936
653 Sociologija kulture i religije - Ispit 3120
654 Privredno pravo - Obavještenje 3269
655 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3133
656 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3240
657 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3382
658 Turistička geografija - Ispit 3155
659 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3285
660 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3307
661 Pravo u turizmu - Obavještenje 3329
662 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3536
663 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3207
664 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3325
665 Obavještenje o podjeli indeksa 3222
666 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3396
667 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3416
668 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3337
669 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3370
670 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3249
671 Obavještenje o regulisanju statusa 3216
672 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3409
673 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3211
674 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3533
675 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3421
676 Pravo u turizmu - Obavještenje 3262
677 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3227
678 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3280
679 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3299
680 Obavještenje za studente strane državljane 3267
681 Promocija u turizmu - Obavještenje 3369
682 Pravo u turizmu - Ispit 3270
683 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3112
684 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3116
685 Pravo u turizmu - Vježbe 3167
686 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3237
687 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2932
688 Pravo u turizmu - Obavještenje 3234
689 Obavještenje o stručnoj praksi 3403
690 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3210
691 Engleski jezik 1 - Predavanja 3612
692 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3321
693 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4405
694 Sociologija kulture i religije - Ispit 3295
695 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3361
696 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3062
697 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3144
698 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3239
699 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3173
700 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3316
701 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3035
702 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3440
703 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3326
704 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3369
705 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3259
706 Raspored nastave - Zimski semestar 3461
707 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3331
708 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3415
709 Obavještenje o održavanju vježbi 3194
710 Studentska služba - Obavještenje 3536
711 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3187
712 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3431
713 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3395
714 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3327
715 Brucoško jutro - Obavještenje 3436
716 Finansijsko poslovanje - Ispit 3332
717 Raspored nastave - Zimski semestar 3445
718 Obavještenje o prijavi ispita 3460
719 Finansijsko poslovanje - Ispit 3217
720 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3355
721 Obavještenje o prijavi ispita 3940
722 Finansijsko poslovanje - Ispit 3516
723 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3546
724 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3904
725 Turizam i ekologija - Ispit 3559
726 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3632
727 Pravo u turizmu - Ispit 3655
728 Finansijsko poslovanje - Ispit 3571
729 Obavještenje o prijavi ispita 3574
730 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3772
731 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3581
732 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3553
733 Turističke destinacije - Ispit 3570
734 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3389
735 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3493
736 Turističke destinacije - Predavanja 4472
737 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3553
738 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3543
739 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3942
740 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3608
741 Ekonomika turizma - Predavanja 3929
742 Ekonomika turizma - Predavanja 3638
743 Finansijsko poslovanje - Ispit 3859
744 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3894
745 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3968
746 Turističke destinacije - Predavanja 3478
747 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3795
748 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3569
749 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3790
750 Osnove statistike i demografija - Ispit 3797
751 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3616
752 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3708
753 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3943
754 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3826
755 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3799
756 Sociologija kulture i religije - Ispit 3915
757 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3798
758 Obavještenje o prijavi ispita 3517
759 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3525
760 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3532
761 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3671
762 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3628
763 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3824
764 Njemački jezik 2 - Predavanja 3887
765 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3778
766 Pravo u turizmu - Ispit 3887
767 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4165
768 Osnovi ekonomije - Ispit 3770
769 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4062
770 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3913
771 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3808
772 Pravo u turizmu - Obavještenje 3842
773 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3652
774 Obavještenje o prijavi ispita 3794
775 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3655
776 Osnove ekonomije - Obavještenje 3624
777 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3897
778 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3864
779 Osnove ekonomije - Vježbe 3565
780 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3596
781 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3816
782 Pravo u turizmu - Obavještenje 3829
783 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4286
784 Obavještenje o prijavi ispita 3781
785 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3694
786 Osnove ekonomije - Vježbe 3759
787 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4012
788 Pravo u turizmu - Predavanja 3905
789 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4615
790 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4178
791 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4033
792 Pravo u turizmu - Vježbe 3804
793 Osnove ekonomije - Predavanja 3701
794 Pravo u turizmu - Obavještenje 3802
795 Obavještenje o regulisanju statusa 3900
796 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3805
797 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3712
798 Obavještenje o odlaganju predavanja 3703
799 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3971
800 Osnove ekonomije - Vježbe 3932
801 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3942
802 Osnove ekonomije - Predavanja 3914
803 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3777
804 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3947
805 Pravo u turizmu - Predavanje 3852
806 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4072
807 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3883
808 Osnovi ekonomije - Vježbe 3916
809 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3897
810 Osnovi ekonomije - Predavanja 4058
811 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3904
812 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4182
813 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3967
814 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3676
815 Obavještenje o pravilima studiranja 4001
816 Osnovi ekonomije - Vježbe 4030
817 Obavješetenje o upisu studenata 3886
818 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3866
819 Obavješetenje o terminima ispita 3936
820 Brucoško jutro - Obavještenje 3950
821 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4101
822 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3895
823 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4510
824 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4093
825 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4081
826 Osnovi ekonomije - Ispit 4077
827 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3860
828 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4699
829 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4266
830 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4016
831 Ekonomika turizma - Ispit 4042
832 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3800
833 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4057
834 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4163
835 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4855
836 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4599
837 Pravo u turizmu - Predavanje 4109
838 Engleski jezik - Predavanja 4309
839 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4241
840 Marketing menadžment - Obavještenje 4383
841 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4372
842 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4423
843 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4212
844 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4767
845 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4283
846 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4249
847 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4335
848 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4757
849 Osnove ekonomije - Vježbe 4388
850 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4146
851 Osnove ekonomije - Vježbe 4121
852 Osnove ekonomije - Predavanja 4199
853 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3848
854 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4075
855 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4394
856 Osnove ekonomije - Predavanja 4381
857 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4236
858 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4213
859 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4287
860 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4289
861 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4464
862 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4583
863 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5120
864 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4155
865 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4654
866 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4385
867 Osnovi ekonomije - Vježbe 4164
868 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4338
869 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4479
870 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4383
871 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4305
872 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4717
873 Brucoško jutro - Obavještenje 4266
874 Obavještenje o početku nastave 4192
875 Njemački jezik 1 - Ispit 4186
876 Osnove statistike i demografija - Ispit 4176
877 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4728
878 Sociologija kulture i religije - Ispit 4286
879 Turistička geografija - Ispit 4440
880 Ekonomika turizma - Ispit 4625
881 Engleski jezik 1 - Ispit 4302
882 Obavještenje o ovjeri semestra 4367
883 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4673
884 Ekonomika turizma - Predavanja 4367
885 Ekonomika turizma - Predavanja 4368
886 Ekonomika turizma - Predavanja 4618
887 Turistička geografija - Ispit 4526
888 Sociologija kulture i religije - Ispit 4584
889 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5062
890 Ekonomika turizma - Predavanja 4613
891 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4975
892 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4684
893 Turistička geografija - Ispit 4686
894 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4698
895 Turistička geografija - Ispit 4592
896 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4606
897 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4613
898 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4526
899 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4749
900 Turistička geografija - Predavanja 4784
901 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4533
902 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4769
903 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4535
904 Raspored predavanja - Peta sedmica 4740
905 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4523
906 Raspored predavanja - Treća sedmica 4805
907 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4779
908 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4760
909 Raspored predavanja - Druga sedmica 4733
910 Raspored predavanja - Prva sedmica 4757
911 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5195
912 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4645
913 Upis 2012/13 - Obavještenje 5319
914 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5085
915 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5119
916 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5123
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 171 gostiju na mreži