Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti Štampa
ponedeljak, 20 februar 2017 10:41

Ispit iz predmeta Marketing menadžment u turizmu na II god SP Turizam i hotelijerstvo kod doc.dr Vojnović Dragana održaće se 28.02.2017. u 09:00 časova    II termin

Ispit iz predmeta Promocija u turizmu na IV god SP Turizam i hotelijerstvo kod doc.dr Vojnović Dragana održaće se 28.02.2017. u 09:00 časova    II termin

Ekonomski fakultet Pale