Osnove matematike za ekonomiste - Ispit Štampa
petak, 10 novembar 2017 10:37

Usmeni dio ispita kod doc. dr Vladimira Vladičića biće održan 13.11.2017. godine u 13,00h.