Obavještenje o ovjeri semestra Štampa
srijeda, 05 jun 2019 15:06

Ovjera ljetnog semestra biće održana od 10. 6. 2019. godine do 14. 6. 2019. godine. Studenti koji ne ovjere navedeni semestar, neće biti u mogućnosti da koriste junsko-julski ispitni rok.

Studentska služba