Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit Štampa
utorak, 15 jun 2021 20:04

Ispit iz predmeta Informacioni sistemi i e-turizam (prvi termin) održaće se 22.6.2021. godine u 11.00 časova u učionici 4.

Studenti koji nisu u mogućnosti pristupiti ispitu u utorak zbog poklapanja prijava sa drugim predmetom mogu pristupiti ispitu 21.6.2021. godine u 17.00 časova u učionici 4.

Ekonomski fakultet Pale