Drugi upisni rok u akademskoj 2019/20. godini Štampa
četvrtak, 17 oktobar 2019 09:57

Drugi ciklus studija - drugi upisni rok

Sufinansiranje Strani državljani
Vanredni
Finasije 6 1 1
Poslovno upravljanje 2 1 1
Makroekonomija, reforme i biznis 1 1 1
Kvantitativna ekonomija 5 1 1
Ekonomski razvoj BiH 4 1 1
Turizam i hotelijerstvo 2 1 1

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program utvrđuje se na osnovu:

 • uspjeha u toku prvog ciklusa studija (maksimalno 80 bodova) na osnovu Pravila studiranja na drugom ciklusu studija (čl. 15 (3) Broj bodova dodijelјen na osnovu rezultata postignutih na prvom ciklusu studija  se dobija tako što se prosječna ocjena množi sa od govarajućim ukupnim brojem  ECTS bodova (za kandidate kod kojih je sproveden postupak ekvivalencije, u proračunu se koristi dodijelјeni ekvivalent ECTS bodova), i tako dobijeni proizvod podijeli sa brojem semestara (uklјučujući i obnovu) provedenim na prvom ciklusu studija)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 20 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

 • Studenti koji su zainteresovani za upis na drugi ciklus studija sve informacije mogu dobiti putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 • Ekonomski fakultet Pale će snositi troškove za 5 najuspješnijih studenata i obezbjediti stručne prakse za sve upisane studente u skladu sa izabranim studijskim programom.

DRUGI ROK - DRUGI CIKLUS STUDIJA

(1) prijavlјivanje kandidata počinje 17.10.2019. a završava 7.11.2019. godine;
(2) polaganje prijemnog ispita je petak, 8.11.2019. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
(3) objavlјivanje rezultata konkursa je 8.11.2019. godine do 14,00 časova;
(4) upis primlјenih kandidata počinje 11.11.2019. godine a završava 12.11.2019. godine.

* * *

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom prijave na prijemni ispit, kandidat je dužan podnijeti prijavu (popunjava na fakultetu) i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 4. uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija;
 5. nastavni plan i program (ukoliko je kandidat studije završio na drugom fakultetu)
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,

Više informacija o upisu u Studentskoj službi fakulteta.