Raspored nastave - Ljetni semestar 2019/20 Štampa
petak, 28 februar 2020 17:16

Predavanja u zimskom semestru počinju 2.3.2020. godine.

SP Turizam i hotelijerstvo

SP Poslovno upravljanje

SP Finansije  (konsultativna nastava)

SP Makroekonomija, reforme i biznis   (konsultativna nastava)

SP Ekonomski razvoj BiH  (konsultativna nastava)

Ekonomski fakultet Pale