Raspored nastave Štampa

Predavanja u ljetnom semestru počinju 2.3.2020. godine.

SP Turizam i hotelijerstvo

SP Poslovno upravljanje

SP Finansije (konsultativna nastava)

SP Makroekonomija, reforme i biznis  (konsultativna nastava)

SP Ekonomski razvoj BiH (konsultativna nastava)

 


 

 

Predavanja u zimskom semestru počinju 4.11.2019. godine.

SP Finansije

SP Turizam i hotelijerstvo

SP Poslovno upravljanje

SP Makroekonomija, reforme i biznis 

SP Ekonomski razvoj BiH

 

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano petak, 05 jun 2020 08:56