Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Početna Vijesti Naučni skup Ekonomija i kriza
Naučni skup Ekonomija i kriza Štampa El. pošta
ponedeljak, 05 maj 2014 08:19

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU
SAVJETOVANjE U POVODU JUBILEJA FAKULTETA I UNIVERZITETA

TEMA SAVJETOVANjA: EKONOMIJA I KRIZA - TREBA LI NAM NOVI ODGOVOR

Naučni skup - EKONOMIJA I KRIZA - TREBA LI NAM NOVI ODGOVOR

Ako ekonomiju razumijemo kao prirodni poredak stvaranja s ciljem maksimalizacije performansi, svako neostvarenje cilja je indikacija krize, što upućuje na sistemsku korelaciju fenomena ekonomije i krize.

Fenomen je inicijalno situiran u kontekst doktrinarnih, metodoloških i upravljčkih propozicija sa interakcijama koje u ukupnosti i (ili) sekvencijalno generišu rizike.

Iz tih razloga smo kontinuelno upućeni na prospekciju(predvidjanje), analize, revidiranje i podešavanja.

Istorija ekonomije kao ideje i izvedbe je istorija kriza, koje su „rješavane“ prekomponovanjem poretka stvari u ideološkoj sferi, ali i preraspodjelom moći(vojne, ekonomske i finansijske) i pristupa resursima, što je generisalo promjene i podešavanja metodoloških i upravljačkih propozicija.

U aktuelnim okolnostima intriga dobija novu dimenziju, jer smo savremenici univerzalnih(izgleda samo deklarativno oktroisanih) vrijednosti: mirnog rješavanja konflikata, demokratskog principa, ljudskih prava i jednakosti, uz nezamisliv tehnički progres, mobilnost kapitala, informisanost,i skoro zanemarljive transakcione troškove.

Ako se danas sve, ili skoro sve, može proizvesti na svakom mjestu, ako postoji ogromna latentna tražnja i ogromna efektivna tražnja, šta je generator aktuelne krize i šta su mogući odgovori?

Treba li nam nova dogma, nova organizacija, nove metodološke i upravljačke propozicije i da li konvencionalni postulati vrijede u novim okolnostima.

Ili su potrebna nova promišljanja o vrijednosti, preferencijama, intelektu, emocijama, moći, željama, potrebama, strahu i nadama, sada i u trajanju.

Može li ekonomska misao podstaći traženje odgovora i na ona pitanja na koja civilizacija do sada nije odgovorila djelotvorno?

Ili nas upravo ta pitanja onemogućavaju da damo dobre odgovore?

PS: Poštovane kolege,

Vjerujem da je predložena tema aktuelna i dovoljno široko postavljena da omogućava svim zainteresovanim da se iskažu u punom smislu, shodno svom profesionalnom opredjeljelju i izazovima koje ideja provocira. S druge strane, ovakvo profilisanje savjetovanja potencira značaj multidisciplinarnog sagledavanja fenomena što, u kontekstu obilježavanja jubileja Fakulteta i Univerziteta može pokrenuti sadržajnu akademsku komunikaciju i doprinijeti afirmaciji naučno-istraživačkog potencijala Republike Srpske i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Obezbijedili smo učešće referentnih naučnika sa univerziteta ex Jugoslavije iz oblasti društvenih nauka s ciljem unapredjenja komunikacije i podizanja kvaliteta skupa.

Vjerujemo da će i mlade kolege sa Univerziteta iskoristiti priliku da se iskažu u najboljem svjetlu, što bi nas ohrabrilo da nastavimo sa organizacijom savjetovanja i u narednim godinama.

Naučni skup će se održati u okviru tri sesije:

  • DOGME U KRIZI,
  • POLITIKE U KRIZI, i
  • PREDUZEĆE I KRIZA

U svakom slučaju, biće mi zadovoljstvo da rukovodim ovim zadatkom  i dam svoj skromni doprinos uspjehu Savjetovanja!

U uvjerenju da ćemo ovaj zadatak uspješno obaviti prijateljski Vas pozdravljam!

Spasoje Tuševljak, Predsjednik Naučnog odbora

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 123 gostiju na mreži


..........